Základní informace
  Informace vedení školy
  Školní rok 2015/2016
  Dokumenty
  Volnočasové aktivity
  Výuka náboženství
  Akce školy
Zahájení nového školního roku
(přečteno: 4x)

Zahájení nového školního roku

 

 

Školní rok 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září v 8.00 hod.

 

Žáci 1. ročníku se sejdou za příznivého počasí na školním hřišti, v opačném případě přímo ve třídách na školičkách. Žáci 2. – 9. ročníku zahájí školní rok ve svých třídách.

 

Výuka v 1. třídách bude první den probíhat jednu vyučovací hodinu, potom si děti převezmou paní vychovatelky nebo mohou odejít s rodiči. Žáci 2. – 9. ročníku budou ve svých třídách dvě vyučovací hodiny.

 

Noví žáci se ohlásí před vyučováním v kanceláři školy, kde si je převezmou třídní učitelé.

 

Oběd se první den vydává od 10.30 do 12.00 hod.

 

Platba obědů je možná u paní Prokopové v budově školní družiny Hlinky 146 od pondělí 29. 8. od 8.00 do 14.00 hod.

 

Vedení školy( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Hlavní prázdniny
(přečteno: 71x)

Hlavní prázdniny

 

 

Vedení školy přeje všem žákům, rodičům a učitelům příjemné prožití letních měsíců.

Úřední hodiny kanceláře školy jsou každou středu od 8.00 do 12.00 hod.

Školní rok 2016/2017 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2016.

 

Vedení školy( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Výlet osmých tříd na Dolní Moravu
(přečteno: 44x)

Výlet osmých tříd na Dolní Moravu

 

 

Poslední týden školy se žáci 8.A a 8.B vydali se svými třídními učiteli na třídenní výlet do hor. V nádherné přírodě pod Kralickým Sněžníkem jsme si užili především sportovních aktivit (bobová dráha, turnaj v přehazované), turistiky (Stezka v oblacích, pěší sestup do Dolní Moravy) a společných her. I přes částečnou nepřízeň počasí jsme si školní výlet užili a vrátili se spokojení domů.

 

Fotografie z výletu jsou ZDE.

 

Luděk Balcařík a Blanka Kubů( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Výlet 2.AB
(přečteno: 39x)

Výlet 2.AB

 

 

Děti z 2.A a 2.B se ve čtvrtek 23.6. zúčastnily půldenního výletu. Nejdříve si prohlédly domácí pekárnu v Kunštátě, kde si v původní šamotové peci z roku 1910 upekly rohlíky. Potom se před horkým sluncem schovaly do jeskyně v Rudce u Kunštátu. Tam obdivovaly sochy zdejšího rodáka Stanislava Rolínka, který do vápence vytesal spící blanické rytíře i se svatým Václavem. Kromě tradičních suvenýrů si děti z výletu přivezly i preclíky, pletýnky a jiné pečivo.

 

Fotografie zde.

 

Šárka Buřilová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Návštěva veslařského klubu na Brněnské přehradě
(přečteno: 34x)

Návštěva veslařského klubu na Brněnské přehradě

 

 

Poslední tropické školní dny nám zpříjemnila návštěva veslařského klubu na Brněnské přehradě, kam jsme byli pozváni od rodičů našeho spolužáka Dominka. Než nám přijel náš parník, tak jsme pozorovali rybáře, rodinku malých kachniček i první veslaře. V klubu jsme si prohlédli různé druhy lodí, dozvěděli jsme se, jak je složité je převážet na závody a jak se o ně starat. Mohli jsme si vyzkoušet trenažery, dokonce jsme si i zazávodili a nejúspěšnější si odnesli malé odměny. Svačili jsme na pontonu, nohy ve vodě, sluníčko nad hlavou a pozorovali jsme trénující veslaře. Naši spolužáci Dominik s Víťou, kteří jsou členové veslařského klubu, nám předvedli, jak už to na vodě dobře zvládají. Kdo měl dost odvahy, mohl si to vyzkoušet také. Nakonec se nám podařilo přemluvit paní učitelku, aby nám dovolila se vykoupat a zaskákat si z pontonu. To bylo radosti! Osvěžení v tak horkém dnu se nám úžasně hodilo. K tomu ještě vychlazené zonky, které jsme si mohli nakoupit a tento výlet neměl chybu! Do přístaviště zase parníkem a pak už jen ve sluneční výhni zpátky do školy.

 

Ale už to vydržíme, prázdniny jsou opravdu za dveřmi!

 

Fotografie najdete zde.

Žáci 5.B s p. uč. Magdou Novotnou( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Žákovský parlament na Hroznové
(přečteno: 39x)

Žákovský parlament na Hroznové

 

 

Před dvěma roky jsme na naší škole začali měnit podobu žákovské samosprávy. Hlavní snahou bylo zapojit žáky více do školního dění. Dále jsme chtěli zvýšit informovanost tříd o pořádaných akcích a celkově zlepšit vzájemnou spolupráci. Každá změna přináší nejistotu, žáci i učitelé přijali změnu plni očekávání. Všechny se snažíme přesvědčit o především vzornou prací.

 

V průběhu školního roku 2015/2016 jsme se zapojili do mnoha povedených akcí, některé zcela jistě zaslouží vyzdvihnout. Září jsme zahájili prvními volbami do žákovského parlamentu, žáci 5. - 9. tříd si zvolili své zástupce v tajné volbě. Hlasovací lístky, kandidátní listiny i plenty byly samozřejmostí. Myslíme, že i takto se mají děti připravovat na opravdové volby. Dále jsme pomáhali při organizaci mnoha zajímavých aktivit, za zmínku stojí tradiční Halloween Contest, soutěž o nejlepší vánoční cukroví, celoškolní soutěž Barevné jaro a sbírka Den proti rakovině. Ve sbírce jsme podobně jako minulý rok vybrali od dobrovolných dárců téměř 30 000 Kč na boj proti zákeřné nemoci.

 

Organizace zmiňovaných aktivit vyžadovala pravidelné setkávání. Na začátku roku jsme vyjeli na výjezdní zasedání žákovského parlamentu do Tišnova. Zde jsme se vzájemně více poznali a naplánovali naši činnost. Pravidelně jsme se v průběhu roku setkávali na ranních zasedáních, která se konala každý druhý týden. Zřídili jsme nový web ŽP přístupný odkazem na těchto stránkách. Na konci června jsme byli za odměnu hrát laser game, společně jsme povečeřeli a rozloučili se pro tento rok.

 

Chtěl bych poděkovat paní učitelce Geislerové, která činnost žákovské samosprávy společně se mnou na škole řídí. Díky patří všem aktivním členům, mají za sebou spoustu úsilí. Podpora našich aktivit ze strany žáků, učitelů a vedení školy vede k naplňování výše zmiňovaných cílů. Od září bude žákovský parlament pokračovat ve svojí činnosti.

 

Luděk Balcařík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Den dětí ve školní družině
(přečteno: 41x)

Den dětí ve školní družině

 

 

I tento školní rok uspořádaly paní vychovatelky pro žáky oslavu Dne dětí.

 

Pro děti bylo připraveno několik zábavných soutěžních disciplín, spousta dárečků a sladkostí. Děkujeme všem rodičům za krásné odměny a také žákům II. stupně, kteří nám pomohli s organizací dětského dne.

 

Zde jsou fotografie.

 

Žaneta Muronová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Sběr papíru
(přečteno: 38x)

Sběr papíru

 

 

I v letošním školním roce proběhl na naší škole sběr papíru. Celkově se v soutěži, do které se častokrát zapojili nejen děti, ale i rodiče a prarodiče, podařilo nasbírat 9 909 kg.

 

Nejlepšími sběrači jsou:

 • 13. Roman Onderka 5.B
 • 12. Kateřina Čtvrtečková 3.A
 • 11. Nikola Mavrevová 5.B
 • 10. Leona Romanová 6.A
 • 9. Elizabeth Valentová 5.A
 • 8. Ema Galetová 5.B
 • 7. Matěj Šotlík 4.B
 • 6. Alexandra Erbenová 6.B
 • 5. Jan Staněk 4.B
 • 4. Adina Galetová 5.B
 • 3. Lucie Szӧkeová 5.A
 • 2. Daniel Suchý 4.B
 • a na 1. místě Anna Marie Suchá 6.B

 

Mezi třídami pak dosáhly nejlepších výsledků:

 

 • 3. místo třída 6.B
 • 2. místo třída 5.B
 • a na 1. místě třída 4.B.

 

Všem žákům, učitelům i rodičům děkujeme za účast v soutěži a budeme rádi, když jim třídění papíru, kterým šetříme naši přírodu, vydrží i do dalšího roku.

 

Zde jsou fotografie.

 

Markéta Kernstocková a Petra Franková( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Čtvrťáci na výletech
(přečteno: 43x)

Čtvrťáci na výletech

 

 

Na konci čtvrté třídy jsme jeli na 3 výlety.

 

První výlet byl na celý den. Dopoledne jsme se plavili po Vranovské přehradě. Na lodi to bylo super, protože jsme toho hodně viděli a také jsme si mohli něco nakoupit. Po dobrém obědě jsme jeli na hrad Bítov, kde nás asi nejvíc zaujala expozice vycpaných zvířat.

 

Druhý výlet byla plavba po Brněnské přehradě ke hradu Veveří.

 

Na třetí výlet jsme se těšili nejvíc. Jeli jsme do Klobouk u Brna za naší skvělou kamarádkou Emmičkou. Nejdřív jsme ji vyzvedli ze školy a šli jsme k nim domů, kde nás přivítala babička. Na zahradě nás pak čekalo výborné občerstvení a zábava. Dali jsme Emči dárečky, povídali si s ní, skákali jsme na trampolíně, hráli vybíjenou a fotbal. Na závěr jsme si ještě zahráli Aktivity. Pak už jsme se museli rozloučit a jet domů.

 

Pořádně jsme si to užili!

 

Podívjte se na fotografie!

 

Děti ze 4.C, Ilona Moravcová a Jitka Kusáková( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Word Hunt 2016
(přečteno: 62x)

Word Hunt 2016

 

 

Výborná slovní zásoba je nezbytným předpokladem pro to, abychom se v cizím jazyce dobře domluvili. Na naší škole jsme připravili pro žáky již osmý ročník soutěže, ve které mohli znalosti slovníček prokázat.

 

Soutěž byla týmová a soutěžili všichni žáci 4. - 7. ročníku. Princip hry je jednoduchý, týmy mají v časovém limitu napsat co nejvíce slovíček, která odpovídají zadání (příklad words ending in Y – day, May, why…). Po každém kole získají týmy body podle počtu slov. Vítězem je skupina s nejvyšším dosaženým počtem bodů.

 

V polovině června se uskutečnila třídní kola soutěže. Na výsledky se podívejte:

Finálová kola za účasti vždy nejlepších týmů z každé třídy daného ročníku proběhla v pondělí 20. června v tělocvičně. Výsledky jsou níže:

Chtěl bych všechny soutěžící pochválit za jejich nasazení, soutěžní atmosféru podpořili fandící spolužáci. Ti měli možnost zúčastnit se také doprovodných aktivit v průběhu soutěžení.

 

Děkuji paním učitelkám angličtiny, které mně pomohly při organizaci celé akce.

 

Luděk Balcařík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Dějepisná procházka po Brně
(přečteno: 52x)

Dějepisná procházka po Brně

 

 

V úterý 14. června se žáci 8.A vydali na dějepisnou exkurzi po našem městě. V rámci výuky dějepisu si děti v průběhu tohoto školního roku připravily vyprávění o vybrané brněnské památce. Hlavním cílem akce bylo připomenutí základních informací o významných místech metropole, ve které žijeme. Všichni museli zmínit nejen všeobecně známou historii, ale zaměřit se také na zajímavosti a aktuální dění. Důležité bylo svoji práci osobně během prohlídky Brna prezentovat.

 

Na počátku naší procházky jsme si v Denisových sadech řekli o vzniku Brna, Mendlově náměstí a hradu Špilberk. Dále naše cesta zahrnovala Petrov, Zelný trh, Biskupský dvůr, Kapucínské náměstí, Masarykovu ulici, Starou a Novou radnici, náměstí Svobody a Moravské náměstí. V průběhu exkurze žáci navíc plnili kvíz, který prověřil jejich pozornost a znalosti.

 

Akci hodnotím jako úspěšnou, všechny děti se své průvodcovské role zhostily výborně. Věřím, že jsou teď o něco více připraveny provést po Brně své rodinné příslušníky nebo kamarády.

 

Luděk Balcařík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Mezinárodní jazyková zkouška poosmé
(přečteno: 70x)

Mezinárodní jazyková zkouška poosmé

 

 

V pátek 17. června absolvovali zájemci z 5. ročníku anglickou zkoušku YLE Movers. Žáci se na ni připravovali v kroužku od 3. do 5. třídy. V hodinách jsme se zaměřili na rozšíření slovní zásoby, zlepšení poslechových dovedností a ústního projevu.

 

Zkouška se skládá z poslechu, čtení + psaní a ústního pohovoru. Všechny děti odcházely s pocitem dobře odvedené práce. Akci nám pomohla zorganizovat jazyková škola P.A.R.K.

 

Jsme zvědavi na výsledky. Certifikáty by měla škola obdržet do 6 týdnů, zprávu o možnosti vyzvednutí uveřejníme na tomto webu. Cambridgeský kurz pro děti ze 3. – 5. tříd bude opět probíhat od října 2016.

 

Luděk Balcařík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

4.A a 4.B na škole v přírodě
(přečteno: 59x)

Škola v přírodě 4.A a 4.B 

 

 

Dne 16. 5. jsme vyrazili na školu v přírodě do Hamrů. Ubytovali jsme se v hotelu Otakar, který byl poblíž lesa. Celý týden jsme si hráli na středověk. Pořádali jsme bály, turnaje a podnikli jsme dvě křížové výpravy. První byla na blízký hrad Svojanov, kde se nám líbila hlavně mučírna. Druhá výprava se konala do Poličky, ve které jsme navštívili muzeum Bohuslava Martinů. Po přijetí do rytířského řádu, kde nás pasoval král a královna, jsme se šťastní vrátili domů. Zůstal nám ale pečlivě vedený deník, do kterého můžeme kdykoliv nahlédnout a zavzpomínat na krásné dny!

 

Fotogravie najdete zde.

 

Žáci 4.A a 4.B( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Plážový volejbal
(přečteno: 61x)

Plážový volejbal

 

 

Ve středu 8. června se na Sokolském koupališti Brněnské přehrady konalo městské a zároveň krajské finále v plážovém volejbalu základních škol. Žáci a žákyně naší školy dosáhli výrazného úspěchu: Tomáš Deiss z 8.A spolu s Matyášem Džavoronokem z 9.B byli nejlepší z 15 chlapeckých dvojic, když ve finále porazili soupeře ze ZŠ Milénova. Tato škola se specializuje na výchovu a trénink mladých volejbalistů. Aneta Orbanová a Karolína Koláčková, obě ze 7.A, se umístily v konkurenci 22 dvojic na čtvrtém místě, ale je třeba podotknout, že první tři místa v dívčí kategorii obsadily žákyně devátých tříd. Proto je i „bramborová“ medaile krásným umístěním, které holky mohou v příštích letech ještě vylepšit.

 

Blanka Kubů( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Permonium – Oslavany
(přečteno: 57x)

Permonium – Oslavany

 

 

Na Den dětí jsme dostali ten nejlepší dárek – výlet s interaktivním programem MAGIC PERMON v Permoniu v Oslavanech. Moc jsme se těšili a měli jsme jen jedinou obavu – aby nám nepršelo. Ve škole jsme se rozdělili do skupinek a do Permonia už jsme přijížděli jako Skřeti, Barbaři, Piráti, Pavouci, Čarodějové a Záchranáři. Čekalo na nás deset různě obtížných úkolů – najít vodního hada, projít pavoučí pastí, neztratit se v bludišti, vyslechnout Permoníka, poznat polodrahokam, nebát se tmy, překážek, nerovností, padajícího výtahu, lezecké stěny…Na všechno jsme měli jenom tři životy, pak by bohužel pro nás hra skončila. Některé skupinky zvládly, někomu se všechno nepodařilo. Ale radost nám to určitě nepokazilo! Vždyť tam na nás čekala (kromě dobrého oběda) ještě Škrtí lanovka a důlní jezírko s malými vory a z těch se krásně padalo do vody a byla to legrace. Naštěstí jsme byli na všechno dokonale připraveni i s náhradním oblečením. Výlet se nám vydařil a jak jsme si ho užili, to poznáte nejlépe z fotografií. Už teď přemlouváme rodiče, aby se tam s námi vypravili znovu o prázdninách. Prostě - „nejlepší výlet všech dob“!

 

Fotografie z akce jsou ZDE.

 

Žáci 5. B s paní učitelkou Novotnou a paní učitelkou Holáskovou( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Výlet 2. tříd
(přečteno: 55x)

Výlet 2. tříd

 

 

Ve čtvrtek 9. 6. vyjely děti z 2.A a 2.B na výlet na hrad Šternberk a do ZOO Olomouc na Svatém Kopečku. Cesta rychle uběhla a mohli jsme začít s návštěvou hradu. Děti byly rozděleny do dvou skupin. Zatímco jedna skupina začala s prohlídkou hradních místností, druhá nakupovala nezbytné suvenýry. Odpoledne jsme vyrazili do ZOO. Ze začátku nám počasí přálo, později se přehnal půlhodinový déšť, který jsme přečkali u stánku pod slunečníky. I tak viděly děti spoustu zajímavých zvířat a s novými plyšáky jsme vyrazili zpět k Brnu.

 

Fotografie z akce jsou ZDE.

 

Šárka Buřilová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Zájezd Berlín – Drážďany
(přečteno: 48x)

Zájezd Berlín – Drážďany

 

 

Ve dnech 25. - 27. května se naše škola zúčastnila jazykově-poznávacího zájezdu do Německa.

 

První den jsme navštívili Drážďany. Zde jsme si prohlédli klenotnici Grünes Gewölbe a spoustu dalších převážně architektonických památek. Navečer jsme odjeli do Berlína, kde jsme se ubytovali, navečeřeli a ještě stihli jít na procházku.

 

Ráno po vydatné snídani jsme vyrazili do středu Berlína. Prohlídka začala u Braniborské brány a pokračovala návštěvou Památníku holocaustu. Dále jsme viděli televizní věž, sídlo Angely Merkelové, Spolkový sněm a bulvár Pod Lipami. Náš průvodce, pan Slávik, nás neošidil ani o přednášku o historii Berlínské zdi.

 

Po prohlídce nejznámějších památek města jsme nakonec jeli do aquaparku Tropical Islands. Ubytováni jsme byli na písečné pláži ve stanech. Po večeři jsme se až do půlnoci koupali a užívali si všech atrakcí. Stejný program jsme měli i další den do oběda. Po něm jsme museli z tohoto tropického ráje bohužel odjet. Dlouho budeme vzpomínat na jízdy na tobogánech nebo venku na divoké řece a na večerní pláž s červánky.

 

Cestou domů jsme se ještě zastavili v nákupním centru v Drážďanech, kde jsme nakoupili dárky.

 

Do Brna jsme dorazili až po 23. hodině unavení, ale zato plni dojmů. Myslíme si, že si to všichni užili. Největší dík patří samozřejmě našim učitelům, kteří tam s námi byli a kteří to s námi vydrželi. Byla to dobrá příležitost poznat a zažít něco nového a vyzkoušet si v praxi znalosti němčiny a angličtiny. Bylo to super.

 

Fotografie z akce jsou zde.

 

Kristýna Bartošová, Vendula Bilošová a Klára Kadlčková, 8.A( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Cirkus Legrando
(přečteno: 57x)

Cirkus Legrando

 

 

Letos už to bylo deváté setkávání žáků 5. ročníku v průběhu celého roku s Cirkusem Legrando, kterým se tradičně loučí páťáci s 1. stupněm. Zdálo by se, že už se nedá na vystoupení připravit nic nového, ale opět jsme byli překvapeni a nadšeni - novými triky a kouzly, cvičením na hrazdě, na balonech, s žebříky, hudbou, kterou pomáhaly vybírat tentokrát samy děti. Nově se představila média - moderátoři, kteří nás na celý program lákali rozhlasovou relací a rozhovory s vystupujícími spolužáky, nachystali si plakáty, fotografický materiál…Obě vystoupení měla velký úspěch a byla odměněna bouřlivým potleskem. Ten samozřejmě patří i organizátorům Legranda – Jovanovi a jeho kolegům. Především za úžasný přístup k dětem, kterým v nich objeví často netušené schopnosti, odvahu, nadšení a pocit zodpovědnosti za úspěch celého kolektivu. Za všechny vystupující děti alespoň jedna vzpomínka:

 

Povedlo se nám úplně vše! Byl to krásný pocit dělat druhým lidem radost a pozorovat publikum, jak nám během vystoupení drží pěsti pro štěstí, fotí nás a na závěr nás odměnili velikým potleskem. Měli jsme pocit štěstí a radosti. Na tento den nám všem zůstane krásná vzpomínka.

 

Video o akci najdete na odkazu: https://youtu.be/mL1ykXdxl_0

 

Magda Novotná a Roman Onderka, 5.B( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Sportovní den II. stupně
(přečteno: 61x)

Sportovní den II. stupně

 

 

Ve středu 1. 6. 2016 se uskutečnil sportovní den Základní školy Hroznová Brno. Žáci v doprovodu pedagogů vyšli od budovy školy krátce po osmé hodině a do sportovního areálu Hroch na Veslařské ulici na pomezí Jundrova a Komína dorazili před devátou hodinou. Zde za hezkého počasí sportovali asi do dvanácti hodin, aby se zase pěšky vrátili ke škole. Celkem se akce zúčastnilo přibližně 130 žáků z druhého stupně. Každý si mohl vybrat, kterému sportu se chce věnovat. V nabídce byly turnaje v přehazované a fotbale. Žáci si mohli zahrát také ringo nebo si zkusil t-ball, což je jednodušší varianta baseballu. Ve fotbale se nakonec z vítězství radovala 8. A, která si ve finále poradila s 6.A. Třetí místo vybojovali chlapci ze 7.B. Turnaj v přehazované, kterého se zúčastnilo 12 týmů, opanovalo smíšené družstvo žáků osmých tříd, před Bobry ze 7.A a dalším týmem 7.A, který hrál pod netradičním názvem “Ondrová“. Vítězné týmy byly odměněny cenami. Celkově lze konstatovat, že se sportovní dopoledne velmi vydařilo a už se těšíme na příští ročník. Závěrem je třeba poděkovat všem sportovcům za předváděné výkony, organizátorů a rozhodčím za dobře připravenou akci a velkou pomoc.

 

Na fotografie z akce se podívejte ZDE.

 

Blanka Kubů, Vladimír Papík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

The Day of Colours
(přečteno: 63x)

The  Day of  Colours

 

 

Dne 30. 5. 2016 se už po osmé na naší škole konal The Day of Colours – Barevný den, na kterém se maminkám, tatínkům, sourozencům, babičkám a dědečkům představili žáci třetích tříd. Děti předvedly, co už po třech letech angličtiny umí. Odpoledne bylo barevné, veselé a hravé. Nejprve nás přivítali oranžoví žáci 3.A s paní učitelkou Geislerovou, kteří mají rádi příběhy o chytrých zvířátkách. Jejich mluvený, zpívaný i taneční projev okouzlil celé publikum. Následovala přehlídka zvířat ze zoologické zahrady pod vedením paní učitelky Pazderové. Uhodli jste, jaká zvířata se v zoologické zahradě sešla? Barva žáků 3. A byla modrá. Třetí, poslední vystoupení nacvičila s žáky ze 3.A a 3.B paní učitelka Holubová. Zelení třeťáci si užívali hraní v parku. A my si to užívali s nimi! Představili nám různá roční období i rozmanitá povolání.

 

Moc děkujeme všem, kteří se zúčastnili tohoto barevného vystoupení, a také všem, kteří se na žáky naší školy přišli podívat. Věříme, že to pro všechny bylo příjemně strávené odpoledne.

 

Také děkujeme za dobrovolné příspěvky, za které se koupí další knihy do naší oblíbené cizojazyčné knihovny.

 

Za učitele angličtiny Milena Holubová, Miroslava Geislerová a Lucie Pazderová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Exkurze SAKO Brno
(přečteno: 48x)

Exkurze SAKO Brno

 

 

V úterý 31. května čekala žáky 9. A v rámci výuky chemie exkurze do spalovny SAKO Brno. Vyrazili jsme co nejdříve, protože nás o veškerém dění v této společnosti čekal obsáhlý program. Po milém uvítání jsme byli zavedeni do prezentační místnosti a seznámeni s programem. Dále pak následoval film. Dozvěděli jsme se, co všechno má firma SAKO na práci, jak dlouho funguje a že je nedílnou součástí našeho města. Bylo nám například vysvětleno, že odpad, který vyhodíme, se využívá na výrobu tepelné a elektrické energie a nemá nežádoucí účinky pro ovzduší. Po filmu následoval prostor pro naše dotazy, které byly s ochotou zodpovězeny.

 

Poté následovala prohlídka samotného provozu, kde jsme na vlastní oči spatřili, jak se směsný komunální odpad sváží na určená místa, váží a přemisťuje do spalovny. Přesvědčili jsme se, že není přehlédnut jediný nežádoucí produkt. PET lahve jsou dokonce selektovány lidskýma rukama na dotřiďovací lince na červené, modré, zelené a bílé a dále ekologicky využívány. Spalováním směsného odpadu vzniká škvára šedé barvy, která se odváží a také nepřijde nazmar. Jak nám bylo řečeno, je přimíchávána do cementu. Celá naše skupina byla zvážena, jako se váží vozy s odpadky. Uvědomili jsme si, že zaměstnanci spalovny, kterých je kolem čtyř set, odvádí nejednoduchou práci. Bylo nám umožněno nahlédnout do „velína“, odkud je řízen provoz. A to už se naše návštěva chýlila ke konci.

 

Po celou dobu nás provázel milý doprovod, díky němuž jsme byli seznámeni s tím, co všechno se děje s odpadem od jeho sběru, přes třídění až po energetické využití. Myslím si, že všem se návštěva moc líbila a všichni si z ní něco odnesli.

 

Fotografie najdete zde.

 

Markéta Schildbergerová, 9.A( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Mluvící zvířata
(přečteno: 55x)

Mluvící zvířata

 

 

Třída 2.A se zúčastnila soutěžní akce Knihovny Jiřího Mahena „ Mluvící zvířata“.

 

Děti se ve čtyřech besedách seznamovaly se spisovateli a ilustrátory dětských knih. Letos to byli Josef Lada, Václav Čtvrtek, Ondřej Sekora a Zdeněk Miler. Děti slyšely ukázky z některých knížek těchto autorů a proběhly různé vědomostní soutěže. Po každé besedě dostali žáci pracovní list k danému spisovateli. Pokud všechny úkoly zodpověděli správně, dostali samolepku s obrázkem. I když jsme se v soutěži neumístili na předních místech / konkurence byla veliká /, děti si odnesly plno nových poznatků a vědomostí a KJM určitě získala další malé čtenáře.

 

Fotografie najdete zde.

 

Šárka Buřilová, třídní učitelka( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Prvouka v praxi
(přečteno: 52x)

Prvouka v praxi

 

 

Ve středu 1. 6. dopoledne vyrazili žáci 1. A na výpravu v rámci prvouky. Cílem bylo poznávání prostředí lesa a zahrádky na Kamenném vrchu. Po celou dobu pracovali v malých skupinkách a do sešitku zapisovali správná řešení otázek. Cestou jsme si také prohlédli rybky ve vodní nádrži, vystoupali na rozhlednu, posbírali plechovky, krabice a láhve od nápojů, které v přírodě někdo omylem zapomněl, poslouchali ptačí koncert a na zahrádce poznávali zahradní nářadí a rostliny na záhonech. Pro děti bylo moc zajímavé vidět opravdovou kosu a jak se s ní pracuje. Vyučování v přírodě všechny prvňáčky nadchlo a už se těší na další.

 

Fotografie najdete zde.

 

Alena Buráňová, třídní učitelka( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Práce s reklamou
(přečteno: 190x)

Práce s reklamou

 

 

Žáci devátých tříd se v rámci výuky slohu učili pracovat s reklamou. Sami se také pokusili reklamu vytvořit. Někteří hráli scénku, jiní vymysleli reklamní slogan nebo leták. Ti nejšikovnější nahráli své pokusy na video. Podívejte se, jak se jim to povedlo.

 

Lenka Pajgrtová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Koštni Jošta
(přečteno: 189x)

Koštni Jošta

 

 

Dne 12. května se šla naše třída podívat na Divadelní fakultu JAMU. Studenti dramatické výchovy pro nás hráli představení se zvláštním názvem: Koštni Jošta. Herci nás provázeli historií Lucemburků (hlavně Jošta, Zikmunda, Václava a Karla IV.) zábavnou vtipnou formou. Myslím si, že si naši historii takto lépe zapamatujeme. Představení mi chvilkami připadalo pro starší, ale bylo velice zábavné, vtipné a moderní. Herci působili sympaticky.

 

Po představení jsme si vše, co jsme se dozvěděli, shrnuli a dostali jsme úkol utvořit skupinky, vylosovat si jednu část hry a zkusit ji v moderním stylu přede všemi zahrát. Hlavní bylo, aby byl cítit náš názor na Jošta. Vzniklo skvělé představení. Moc se mi tam líbilo. Tereza Milanová, 7.A

 

Představení bylo vydařené. Líbilo se mi, jak hráli s plastovými figurkami a zakomponovali do toho i sebe, že nehrály jenom figurky. Hodně jsem se pobavila i ve druhé části, kdy jsme hráli my. Klára Kleinová, 7.A

 

Představení Koštni Jošta, které hráli tři studenti JAMU vystupující pod pseudonymem MaFFin, bylo skvělým zážitkem, při kterém jsem několikrát doslova brečela smíchy. Valentýna Mertová, 7.A

 

Divadelní hra vyprávěla o životě Jošta Moravského, který se bál koní. Nakonec si ale osedlal i toho největšího. Dle mého názoru koně znázorňovali vládu. Bál se koní – bál se vládnout. Když osedlal největšího, stal se panovníkem Svaté říše římské. K tomu se ale musel dopracovat. Petr Hrabovský, 7.A

 

Fotografie jsou zde.

 ( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Český den proti rakovině 11. 5. 2016
(přečteno: 128x)

Český den proti rakovině 11. 5. 2016

 

 

My, zástupci tříd v žákovském parlamentu ZŠ Hroznová, jsme se zúčastnili 20. ročníku sbírky na pomoc proti rakovině. Kvítky měsíčku lékařského jsme nejprve prodávali na naší škole a potom jsme se přesunuli na Mendlovo náměstí. Byli jsme také na Konečného náměstí u Botanické zahrady, na úřadu Českých drah i na ulici Holandské.

 

Kde jsme se zastavili, tam si od nás lidé ochotně kvítky kupovali. Všichni byli milí a příjemní. Vybrali jsme celkem 29 803 Kč! Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se sbírky zúčastnili a přispěli tak na dobrou věc.

 

My jsme si prodávání kvítků moc užili a jsme rádi, že jsme mohli někomu pomoct. Za rok se těšíme zas! Za ŽP zapsaly

 

Anička Nekudová a Lea Romanová (6.A)( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Čtenářská soutěž
(přečteno: 107x)

Čtenářská soutěž

 

 

Děti z 2.A se zúčastnily celoroční čtenářské soutěže "Soutěž s Donem". Don je pes, hrdina knížky Ledňáčci a jejich přátelé, kterou dětem paní učitelky zakoupily ze sponzorských darů a ve škole jsme ji společně přečetli. V rámci soutěže plnily děti různé úkoly - například vyrobily vánoční přáníčka pro onkologicky nemocné děti, napsaly povídání o hrdinech knížky, zúčastnily se divadelního představení o brněnských pověstech v divadle Reduta. K tomuto představení namalovaly děti obrázky. S autorkou knihy se děti osobně seznámily při autorském čtení ve škole, kde proběhla i autogramiáda.

 

Autorce knihy i celé soutěže se moc líbila vánoční přáníčka a příběhy o ledňáčcích, které děti samy napsaly. Naše třída se v soutěži umístila na pěkném 4. místě z dvanácti druhých brněnských tříd. Vyhodnocení proběhlo v kulturním domě Semilasso dne 27. dubna. Zde ještě děti zhlédly divadelní představení, vystoupení mažoretek a roztleskávaček. Výhru - vstupenky do kina Lucerna na film Pat a Mat - převzala Lucie Matulová, jejíž příběh o ledňáčcích se líbil nejvíce. Všem dětem gratulujeme.

 

Šárka Buřilová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Miniolympiáda 4. tříd
(přečteno: 125x)

Miniolympiáda 4. tříd

 

 

V dubnu si čtvrťáci opět poměřili síly v matematice, tentokrát v miniolypiádě pro 4. třídy, kterou organizuje ZŠ Sirotkova. Žáci mohli získat maximálně 25 bodů.

 

Nejšikovnější byli:

 1. místo Vojta Kunz ze 4.B a Jakub Horák ze 4.C (20 bodů)
 2.  místo Marie Lastovecká ze 4.B a Kateřina Telecká ze 4.A (18,5 bodu)

 

Další úspěšní řešitelé:

Ema Vránová, Michaela Puttnerová, Martin Opršal ze 4.C a Marie Venerová ze 4.A Vojta Kunz, Marie Lastovecká, Jakub Horák a Katka Telecká postoupili do městského kola, které se konalo 27. 4. 2016 na ZŠ Sirotkova Brno.

Vojta Kunz a Marie Lastovecká získali 17,5 bodu a umístili se na 15. místě. Jakub Horák získal 16 bodů a obsadil 18. místo a Katka Telecká se 14,5 body se umístila na 21. místě.

 

V městském kole soutěžilo celkem 100 dětí z Brna.

 

Všem našim soutěžícím gratulujeme!

 

Renata Vinterlíková

 ( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

English Club 2015/2016
(přečteno: 128x)

English Club 2015/2016

 

 

Od října se pravidelně schází žáci a žákyně 6. tříd na odpoledním volitelném kroužku anglického jazyka – English Club. U šálku anglického čaje spolu diskutujeme, hrajeme nejrůznější hry či pracujeme na projektech.

Za zmínku určitě stojí:

 • vytváření komiksových příběhů
 • maňáskové divadlo
 • plánování cesty do Austrálie
 • natáčení vyprávění s obrázkovými kostkami
 • práce s časopisem Gate, interaktivní tabulí a internetem

Velmi nás práce se žáky a žákyněmi baví, neboť mají spoustu nových nápadů a jsou velmi kreativní. Obzvláště oceňujeme jejich zájem a aktivní účast na přípravách aktivit klubu.

 

Za English Club Tereza Machátová a Miroslava Geislerová, učitelky Aj( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Den Země
(přečteno: 112x)

Den Země

 

 

22. 4. jsme si připomněli oslavu Dne Země! Žáci z 1. stupně namalovali obrázky na téma:

 • planeta Země
 • živočichové chránění, ohrožení
 • rostliny
 • jak můžeme naši planetu chránit
 • co naší planetě neprospívá

Někteří žáci napsali i krátkou úvahu, jak bychom se k naší planetě měli chovat. Třída 3.A tyto obrázky a úvahy umístila okolo školy, abychom tento den připomněli i veřejnosti. Kolemjdoucí si tak mohli obrázky prohlédnout a přečíst zajímavé postřehy, jak tuto problematiku vidí děti. Chodník děti vyzdobily kresbou křídami.

 

Všem dětem a paní učitelkám moc děkujeme, že se této akce zúčastnili. Také děkujeme za pomoc paní Lence Hamerské a panu školníkovi Martinu Němečkovi.

 

Za I. stupeň Jana Mitášová, třídní učitelka 3.A

 ( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Vedení školy na 45. VH AŘZŠ
(přečteno: 100x)

Vedení školy na 45. VH AŘZŠ

 

 

Ve dnech 20. – 22. 4. se ředitel školy a zástupce ředitele pro II. stupeň zúčastnili 45. valné hromady Asociace ředitelů základních škol (AŘZŠ), která se konala ve Frymburku. Obdobná setkání řídících pracovníků ve školství mají za cíl větší informovanost o dění v resortu, diskuzi nad aktuálními tématy a další vzdělávání v oboru.

 

Akce se zúčastnily významné osobnosti. Očekávané bylo zejména vystoupení ministryně školství Kateřiny Valachové, která hovořila o současných a budoucích krocích ministerstva (MŠMT). Věnovala se zejména inkluzi, změnám ve financování regionálního školství a plánovanému navýšení rozpočtu. Mezi další přednášející patřila Jana Zapletalová (náměstkyně MŠMT), která podrobněji představila téma společného vzdělávání. Zajímavý byl příspěvek Václava Velčovského (náměstek MŠMT) týkající se chystaných projektových výzev pro školy v rámci operačního programu OP VVV.

 

Naši účast na této vzdělávací akci považujeme za přínosnou a děkujeme asociaci za aktivní participaci na přípravě změn ve školství a průběžné informování ředitelů základních škol o připravovaných změnách.

 

Luděk Balcařík, zástupce ředitele školy( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

ENGLISH JUNGLE – soutěž angličtinářů pro I. stupeň ZŠ
(přečteno: 116x)

ENGLISH JUNGLE – soutěž angličtinářů pro I. stupeň ZŠ

 

 

Dne 20. dubna 2016 reprezentovali naši školu v tradiční soutěži malých angličtinářů brněnských škol tito žáci a žákyně:

 • Alexandra Jeřabková (1. ročník)
 • Patrik Nedbálek (2. ročník)
 • Markéta Čechová (3. ročník)
 • Natálie Sýsová (5. ročník)

Ve velké konkurenci obstáli na výbornou. Saša se umístila mezi prvňáčky na skvělém 5. místě. Patrik vybojoval pro naši školu v kategorii 2. tříd vynikající 2. místo. Také Markéta a Natálie předvedly své velmi dobré znalosti a umístily se ve svých kategoriích uprostřed startovní listiny.

 

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

 

Na fotografie se můžete podívat zde.

 

Učitelé AJ( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Úspěchy v okresním kole MO
(přečteno: 96x)

Úspěchy v okresním kole MO

 

 

Čtyři žáci naší školy úspěšně vyřešili všechny úlohy školního kola matematické olympiády a postoupili do kola okresního, kde v konkurenci žáků z gymnázií a ostatních základních škol získali pěkná místa. Na ZŠ Sirotkova soutěžili žáci v kategorii Z7. Jakub Košťál ze 7.A třídy obsadil 6. místo a jeho spolužáci Nancy Kheirová a Jan Sebastian Pučera se umístili na místě 7. Všichni tito žáci byli v první polovině z celkového počtu 19 míst.

 

Všem jmenovaným soutěžícím blahopřejeme a přejeme hodně dalších matematických úspěchů.

 

Učitelé matematiky( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Klub mladých diváků
(přečteno: 99x)

Klub mladých diváků

 

 

S Klubem mladých diváků se v tomto školním roce vypravíme ještě na dvě představení.

 

V úterý 10. května navštívíme v Městském divadle Brno nový muzikál Prodaný smích, jehož hlavním hrdinou je patnáctiletý kluk, který prodá svůj smích bohatému baronovi. Získá tak možnost vyhrát každou sázku. Tím se rychle stane nejbohatším člověkem na světě, avšak není šťastný…

 

31. května plánujeme návštěvu představení Like Shakespeare v Divadle Bolka Polívky. V režii Petra Halberstadta nás sám Shakespeare provede svými hrami, prozradí mnohé o svém soukromí a o životě lidí v renesanční Anglii. Autoři slibují setkání například s Richardem III., Hamletem, Jagem, Kateřinou ze Zkrocení zlé ženy a mnoha dalšími divadelními postavami.

 

Přihlášky s návratkami získají zájemci v hodinách literatury nebo v kabinetě češtiny.

 

Barbora Koryčanská, Milena Holubová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Návštěva v Ústavu sociální péče na Kociánce
(přečteno: 106x)

Návštěva v Ústavu sociální péče na Kociánce

 

 

Děti z obou druhých tříd se ve čtvrtek 7. 4. vypravily na Kociánku. Setkání s hendikepovanými spoluobčany se díky počasí a panu Michalu Svobodovi vydařilo. Děti si prohlédly celý areál, navštívily chráněné dílny, viděly výrobky, které tu postižení lidé vyrábějí. Směly i do výběhu koz a prasátek, pohladily si velkého koně i poníka. Nejemotivnější bylo setkání s lidmi na vozíčcích, kteří dětem vyprávěli svůj příběh. Děti se dozvěděly příčinu jejich postižení a uvědomily si, jak těžce se tito lidé pohybují. Na závěr si všichni společně s Michalem při kytaře zazpívali.

 

Fotografie z akce přinášíme zde.

 

Šárka Buřilová, Miroslava Šustáčková( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Soutěž Barevné jaro - výsledky
(přečteno: 114x)

Soutěž Barevné jaro - výsledky

 

 

Na začátku dubna proběhl na naší škole čtvrtý ročník celoškolní mezitřídní soutěže Barevné jaro. Při společné akci jsme uvítali první slunečné dny. Během akce se do školního dění zapojila většina žáků a učitelů, podpořila se vzájemná spolupráce třídních kolektivů a sounáležitost ke škole.

 

Od pondělí do čtvrtka byly jednotlivé dny oděny do dvou barev, které jsme vylosovali na zasedání žákovského parlamentu. Každý mohl přijít v jedné nebo je kombinovat. Kdo byl správně oblečen, získal dva body, jeden za vrchní část a jeden za spodní část oblečení. Body vyjadřovaly procento barevně oblečených na třídu.

 

Do správných barev bylo v průměru oblečeno 85% žáků školy, což je nejen vzhledem k nelehkým barevným kombinacím vynikající. Všechny chválíme za aktivní zapojení do soutěžení. Děkujeme zástupcům žákovského parlamentu za pomoc při soutěži. Díky patří také učitelům, kteří se Barevného jara účastnili a děti motivovali.

 

A nyní očekávané výsledky. Na I. stupni se na třetím místě umístila třída 3.A p. uč. Mitášové se ziskem 392,5 bodů, druhá byla 5.A p. uč. Tesařové, která měla 394 bodů. Vítězem se na I. stupni stala třída 5.B p. uč. Novotné se ziskem 397,7 bodů.

 

Na II. stupni obsadila třetí příčku třída 6.B p. uč. Holubové s 338,2 body, stříbro si odnesla 6.A p. uč. Papíka s výsledkem 353,5 bodů. První místo získala třída p. uč. Koryčanské. 7.A jako jediná získala plných 400 bodů a zopakovala vítězství z minulého ročníku. Žákům i jejich třídním učitelům gratulujeme. Tyto třídy byly v pondělí 11. dubna odměněny. Všechny třídy získaly za svoji snahu diplom za vzornou účast.

 

Výsledky jednotlivých tříd najdete na nástěnce u kanceláře školy a ZDE.

 

Zpestřením Barevného jara byla opět bonusová tipovací soutěž. Na chodbě školy ve II. patře byla umístěna nádoba s barevnými bonbony. Každá třída si mohla tipnout počet sladkostí. Vítězství si v této soutěži odnesli žáci 5.B, kteří se nejvíce přiblížili počtu 122 bonbonů.

 

Ještě jednou děkujeme všem za podporu společné akce. Na fotografie tříd se podívejte ZDE.

 

Luděk Balcařík, zástupce ředitele( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Cestou k Velikonocům
(přečteno: 123x)

Cestou k Velikonocům

 

 

V úterý 22. 3. 2016 si žáci čtvrtých tříd připomněli sváteční dny a období před Velikonocemi. Paní Velanová z brněnského Biskupství nám vysvětlila jednotlivé symboly zastupující např. Masopust, Popeleční středu, Zelený čtvrtek aj. Vyluštili jsme jednoduchou tajenku a pochutnali jsme si na výborném beránkovi.

 

ZDE se podívejte na fotografie ze zajímavé akce.

 

Žáci čtvrtých tříd( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

ŠPLH - O VELIKONOČNÍ VAJÍČKO
(přečteno: 129x)

Šplh "O velikonoční vajíčko"

 

 

Ve středu 23. 3. 2016 proběhla na naší škole soutěž žáků 3., 4. a 5. tříd ve šplhu na tyči.

 

VÝSLEDKY 3. TŘÍD

Hoši:

 • 1. místo: Matěj Bauer 3.A 6,04 s
 • 2. místo: Martin Plotěný 3.B 6,40 s
 • 3. místo: Josef Zachoval 3.A 6,60 s

Dívky:

 • 1. místo: Magdalena Zralá 3.A 6,32 s
 • 2. místo: Tereza Michajlová 3.A 6,38 s
 • 3. místo: Barbora Müllerová 3.B 7,28 s

 

VÝSLEDKY 4. TŘÍD

Hoši:

 • 1. místo: Adam Beharka 4.C 4,78 s
 • 2. místo: Max Kalina 4.A 6,40 s
 • 3. místo: Matěj Kadaňka 4.A 6,50 s

Dívky:

 • 1. místo: Tereza Průšová 4.B 3,80 s
 • 2. místo: Natálie Šenkýřová 4.B 4,72 s
 • 3. místo: Kateřina Telecká 4.A 5,30 s Marie Venerová 4.A 5,30 s

 

VÝSLEDKY 5. TŘÍD

Hoši:

 • 1. místo: Eda Šalé 5.B 4,16 s
 • 2. místo: Václav Prášek 5.A 4,52 s
 • 3. místo: Tomáš Novotný 5 A 4,55 s

Dívky:

 • 1. místo: Lada Doleželová 5.B 4,70 s
 • 2. místo: Anna Kasalová 5.A 5,22 s
 • 3. místo: Maya Danielová 5.A 5,38 s

 

Fotografie z akce najdete ZDE.

 

Věra Tesařová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda
(přečteno: 110x)

Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda

 

 

Dne 30. dubna jsme uspořádali pro všechny žáky 6., 7. a 8. ročníků matematickou soutěž Pythagoriáda. Žáci řešili 15 úkolů, které byly ohodnoceny vždy pouze jedním bodem. Mezi úspěšné řešitele, kteří získali 10 a víc bodů, se zařadili žáci 6. ročníků.

 

Z 6. A získala Leona Romanová 14 bodů, Filip Mitáš měl o 1 bod méně a na 11 bodů dosáhli Vojtěch Škvrna s Martinem Kvasničkou. Z 6.B byl nejúspěšnější Tomáš Cihlář, který měl také 11 bodů. Za úspěšného řešitele se může pokládat i Filip Čtvrtečka, který dostal 10 bodů.

 

Z těchto žáků budou vybráni postupující do okresního kola Pythagoriády, které se má konat koncem května. Již nyní jim přejeme hodně úspěchů a k dosaženému výsledku ve školním kole blahopřejeme.

 

Učitelé matematiky na II. stupni( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Matematický klokan na I. stupni
(přečteno: 112x)

Matematický klokan na I. stupni

 

 

Dne 18. 3. 2016 proběhla ve druhých, třetích, čtvrtých a pátých třídách matematická soutěž KLOKÁNEK a CVRČEK. Tato soutěž se koná v rámci Matematického klokana, kterého pořádá Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

 

Jako každoročně jsme řešili matematické úlohy odstupňované podle obtížnosti, při kterých jsme využili dovednosti získané v hodinách matematiky, ale také vlastní schopnosti přemýšlení. Nejlepší řešitelé kategorie CVRČEK

 • Matyas Hanus 2.B 77 bodů z 90b
 • Matyáš Huba 3.A 76 bodů z 90b
 • Šimon Marák 3.B 70 bodů z 90b

 

Nejlepší řešitelé kategorie KLOKÁNEK

 • Lada Doležalová 5.B 116 bodů ze 120b
 • Václav Böhm 5.A 111 bodů ze 120b
 • Gabriela Dospělová 5.B 111 bodů ze 120b

 

Fotografie vítězů najdete ZDE.

 

Všem gratulujeme!

 

Renata Vinterlíková( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Soutěž Barevné jaro 2016
(přečteno: 188x)

Soutěž Barevné jaro 2016

 

 

Vedení ZŠ Brno, Hroznová 1 ve spolupráci se žákovským parlamentem připravilo pro žáky netradiční uvítání jara. Na začátku dubna nás čeká IV. ročník celoškolní soutěže Barevné jaro, kterou přivítáme první slunečné dny. Cílem je více prohloubit vzájemnou spolupráci žáků a tříd, zapojit do soutěžení všechny a společně se pobavit.

 

Soutěž je mezitřídní a účastníky jsou žáci a učitelé naší školy. Každý den má svoje dvě barvy. Úkolem je obléci se do nich a během vyučování je nosit. Každý den komise oboduje oblečení ve třídách. Nejlepší třída I. stupně a II. stupně vyhrají barevnou odměnu.

 

Barvy jednotlivých dní a další informace najdete v letáku ZDE.

 

Luděk Balcařík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Klub mladých diváků
(přečteno: 155x)

Klub mladých diváků

 

 

Dne 17. 3. 2016 se Klub mladých diváků vydal do Městského divadla Brno po stopách historie na představení Evangelium o Marii. Představení pojednávalo o životě Marie od jejího dětství až po narození a pozdější smrt Ježíše Krista, jejího syna. Bylo to velmi zajímavé představení, které se mně moc líbilo. Herecké, pěvecké i taneční výkony všech účinkujících byly úžasné.

 

Jsem moc ráda, že jsem se této rockové opery zúčastnila a doporučuji ji i ostatním.

 

Lucie Ondrová, 7.A( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Matematický klokan
(přečteno: 192x)

Matematický klokan

 

 

Dne 18. 3. 2016 se uskutečnila na 2. stupni naší školy soutěž Matematický klokan, které se zúčastnili vybraní žáci se zájmem o matematiku.

 

V mladší kategorii Benjamín získal nejvíc bodů Jan Sebastian Pučera ze 7.A třídy. Z celkového počtu 120 bodů obdržel 84 bodů, a to je velmi pěkný výsledek. I další dvě místa obsadili žáci 7.A třídy. Klára Šebestová dostala 80 bodů a za ní se umístil na 3. místě Jakub Košťál se 77 body.

 

V kategorii Kadet pro starší žáky obsadil první místo Josef Novotný z 9.B třídy se 78 body a na druhé příčce se umístil jeho spolužák Martin Kožnárek se 62 body. Jejich úspěch se opakuje téměř ve všech matematických soutěžích pořádaných na naší škole. Překvapením byli žáci, kteří se podělili o 3.místo za 60 bodů. Z 8.B třídy Miroslav Helešic měl stejný bodový zisk jako Adéla Hrubá z 9.B třídy.

 

Úspěšným řešitelům blahopřejeme a přejeme hodně elánu do řešení náročných matematických úkolů.

 

Učitelé matematiky – Markéta Kernstocková, Blanka Kubů, Alena Toulová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Úspěch v recitační soutěží – hurá!
(přečteno: 152x)

Úspěch v recitační soutěží – hurá!

 

 

Z okresního kola recitační soutěže postupují dva naši žáci do krajského kola:

Za první stupeň Markéta Čechová ze III.B a za druhý stupeň Adam Šedivý z VIII.B.

 

21. 4. a 22. 4. jim budeme držet palce.

 

Dagmar Spáčilová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Zeměpisná olympiáda
(přečteno: 185x)

Zeměpisná olympiáda

 

 

21. 1. 2016 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády, které se skládá ze dvou částí – práce bez atlasu a práce s atlasem. Olympiáda je rozdělena do tří kategorií – A = 6. ročník, B = 7. ročník, C = 8. a 9. ročník. Vítěz v každé kategorii postoupil do okresního kola, které se uskutečnilo 16. 2. 2016 na ZŠ Milénova.

 

V kategorii A postoupila Vladimíra Bilošová z 6.A, v kategorii B Martin Helešic ze 7.A a v kategorii C postoupil Petr Špringl z 8.A.

 

Martin Helešic a Petr Špringl se stali úspěšnými řešiteli okresního kola, k čemuž jim gratuluji a přeji další úspěchy nejen v zeměpisných soutěžích.

 

Iveta Tauchmanová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Recitační soutěž I. stupně
(přečteno: 179x)

Recitační soutěž I. stupně

 

 

Je tady únor a v tomto měsíci proběhlo na I. stupni již tradičně školní kolo recitační soutěže.

 

A tady si můžete přečíst jména našich nejlepších recitátorů ve školním roce 2015/2016.

Vítězové školního kola budou reprezentovat naši školu v městském kole 10. března.

 

I. kategorie – žáci II. a III. ročníků

 • 1.místo Markéta Čechová 3.B
 • 2.místo Daniel Roman 2.A
 • 3.místo Martin Plotěný 3.B
 • Cenu dětské poroty získala Barbora Pirochtová z 2.A

II. kategorie – žáci IV. a V. ročníků

 • 1.místo Emma Rotreklová 4.A
 • 2.místo Martin Opršal 4.C Kateřina Telecká 4.A
 • 3.místo Gabriela Dospělová 5.B Adéla Borkovcová 5.B
 • Cenu dětské poroty získal Dominik Ceyp z 4.C.

 

Fotografie ze soutěže najdete ZDE.

 

Dagmar Spáčilová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Cizojazyčná knihovna – jaro s novými knihami
(přečteno: 120x)

Cizojazyčná knihovna – jaro s novými knihami

 

 

Máte rádi detektivky? Zajímá vás příroda? Bojíte se rádi? ...Tak to jste na správné adrese. Z nové zásoby úžasných knih v angličtině si vybere opravdu každý.

 

Seznam a fotky k nahlédnutí ZDE.

 

Připomínám otvírací dobu naší knihovny: každé úterý a čtvrtek o velké přestávce v UJN.

 

Milena Holubová, uč. AJ( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Okresní kolo matematické olympiády (9. roč.)
(přečteno: 186x)

Okresní kolo matematické olympiády (9. roč.)

 

 

Podmínky pro postup do okresního kola matematické olympiády 9. ročníků letos splnil pouze jeden žák, a to Pepa Novotný. I jemu se řešení úkolů školního kola zdálo obtížné, ale nevzdal se a nakonec potřebný počet bodů pro postup získal. V okresním kole už mu zadané úkoly tak složité nepřipadaly, a tak se sedmnácti body zvládl v konkurenci více než sta soutěžících obhájit krásné 8. místo. Všechny tři roky, kdy se matematického klání v okresních kolech zúčastnil, tak dokázal vybojovat umístění do 10. příčky. Pepovi tedy patří velká gratulace a přání mnoha matematických úspěchů i na střední škole.

 

Markéta Kernstocková, učitelka M( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Environmentální den
(přečteno: 183x)

Environmentální den

 

 

Jako tradičně se v den vydávání pololetního vysvědčení konal na naší škole environmentální den. Tématem letošního ročníku byla země a vzduch. V mnoha soutěžích, vědomostních i sportovních, si žáci mezi sebou změřili síly a hravou formou se seznámili s řadou problémů týkajících se ochrany půdy a ovzduší. Z 6. a 7. ročníků si nejlépe v plnění úkolů vedla skupina ze 7.A ve složení Hrabovský, Hrdý, Ježková, Kytlicová, Kleinová, Ondrová a z 8. a 9. tříd s plným počtem bodů zvítězila skupina chlapců z 9. tříd – Ingerle, Kožnárek, Pokorný, Havlát.

 

Vítězům i ostatním soutěžícím gratulujeme a těšíme se na příští ročník.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

Učitelé II. stupně( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Biologická olympiáda
(přečteno: 184x)

Biologická olympiáda

 

 

Začátkem února proběhlo na druhém stupni školní kolo biologické olympiády na téma „Život v temnotě“. V něm žáci zúročili svou podzimní dřinu, která obnášela nejen teoretickou přípravu na vědomostní část soutěže, ale také poznávání řady druhů rostlin, živočichů a hub. Dále museli žáci obstát při laboratorní práci, kdy pomocí mikroskopu poodhalili některé zajímavosti podzemních orgánů rostlin. Nakonec nejlepší pozice obhájili v kategorii D Pavel Beck (7.B) a Amálie Křipská (7.A) a v kategorii C Vilém Štěpánek (9.B) a Aneta Pávišová (9.A), čímž si zajistili postup do okresního kola.

 

ZDE najdete fotografie z olympiády.

 

Markéta Kernstocková, učitelka Př( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Exkurze do jaderné elektrárny Dukovany
(přečteno: 189x)

Exkurze do jaderné elektrárny Dukovany

 

 

V pondělí 22. 2. jsme se žáky 9. ročníků navštívili informační centrum jaderné elektrárny Dukovany. V krátkém úvodním filmu jsme si s hlavním hrdinou zkusili prožít různé následky dlouhodobého plošného výpadku elektrického proudu, tzv. „black out“, a pak nás průvodci postupně seznámili s podrobnou stavbou jaderné elektrárny a jejími výhodami a nevýhodami oproti jiným obnovitelným i neobnovitelným zdrojům elektrické energie. Nad stonásobně zmenšeným modelem jaderné elektrárny Dukovany jsme byli seznámeni s mnohaúrovňovým systémem prevence a ochrany před únikem radioaktivního záření do životního prostředí a dostali jsme i odpovědi na naše všetečné otázky týkající se nejen jaderné energie obecně, ale i každodenních starostí s provozem jaderné elektrárny.

 

Naši exkurzi doprovázelo i krásné počasí, a tak jsme se do jarního Brna vrátili pozitivně naladěni nejen z nově nabytých vědomostí. Pouze škoda, že rekonstrukce IC elektrárny snížila atraktivitu některých modelů a ubrala možnost žákům aktivně se podílet na osvojení nových poznatků.

 

Fotografie jsou ZDE.

 

Alena Toulová, Markéta Kernstocková( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Okresní kolo anglické olympiády
(přečteno: 125x)

Okresní kolo anglické olympiády

 

 

V úterý 16. 2. 2016 se dva zástupci školy zúčastnili okresního kola olympiády v anglickém jazyce a reprezentovali nás velice úspěšně. V soutěži absolvovali poslech a rozhovor s komisí, jejímž členem byl rodilý mluvčí.

 

V mladší kategorii I.A se Aneta Orbanová (7.A) umístila na pěkném 8. místě z celkového počtu 24 účastníků. Jonáš Chromý (9.A) získal v konkurenci 26 žáků brněnských škol výborné 5. místo.

 

Anetě i Jonášovi gratulujeme k předvedené angličtině a přejeme jim hodně úspěchů v dalším studiu. Poděkování jistě zaslouží učitelé, kteří žáky vyučují.

 

Luděk Balcařík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Návštěva Lipky – výukový program Cesta do Ekvádoru
(přečteno: 185x)

Návštěva Lipky – výukový program Cesta do Ekvádoru

 

 

V pátek 12. 2. 2016 se vydala naše třída 5.B na dopolední program Cesta do Ekvádoru. Rozdělili jsme se na dvě velké skupiny. V 1. části jsme se bavili o tom, jak se pěstují banány a jak dlouhou cestu musí urazit, než docestují k nám. Hráli jsme zajímavou hru, která nás všechny velmi bavila. V 2. části jsme se bavili o kakaových bobech, jak se pěstují a o tzv. Fair-trade, spravedlivém obchodování. Ukazovali jsme si při hře, jak takový obchod funguje a jaké logo mají Fair-trade výrobky. Program se nám velmi líbil, měli jsme úžasné lektory. Na závěr jsme dostali malé občerstvení – namáčeli jsme si nakrájená jablíčka do rozpuštěné hořké čokolády, samozřejmě se značkou Fair-trade.

 

Eliška Doskočilová

 

Také jsme si povídali o znečisťování životního prostředí přepravováním potravin z velké dálky, o ničení deštných pralesů kvůli těžbě ropy, to je dost smutné. Je tedy lepší kupovat potraviny, které byly vypěstovány u nás.

 

Adéla Borkovcová, Adina Galetová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Náhody neexistují – celostátní literární soutěž
(přečteno: 152x)

Náhody neexistují – celostátní literární soutěž

 

 

Žáci devátých ročníků se zúčastnili X. ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy na téma Náhody neexistují. Všichni se pokusili toto téma zpracovat v originální povídce. Zajímavé příspěvky najdete na našich webových stránkách v Literární kavárně 2015/2016. Ty nejlepší posíláme do Památníku písemnictví na Moravě, kde budou bojovat o hodnotné ceny.

 

Bližší informace o soutěži najdete na www.muzeumbrnenska.cz.

 

Lenka Pajgrtová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Lyžařský výcvikový zájezd 2016
(přečteno: 229x)

Lyžařský výcvikový zájezd 2016

 

 

Žáci 7. ročníku se na začátku února pod vedením p. uč. Kubů a p. uč. Papíka zúčastnili lyžařského výcvikového zájezdu na Dolní Moravě.

 

Reakce dětí najdete ZDE.

 

Na fotografie se podívejte ZDE.

 

Luděk Balcařík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Cizojazyčná knihovna – knihy pro prvňáky a druháky
(přečteno: 166x)

Cizojazyčná knihovna – knihy pro prvňáky a druháky

 

 

Do naší cizojazyčné knihovny mohou nově nahlédnout i naši nejmladší žáci. Do hodin angličtiny jsou jim k dispozici krásné knihy nakladatelství Usborne z edice Lift-the-flap. Nejmenší děti si „pohrají“ s leporely, ve kterých na ně pod odkrývacími okénky čekají půvabné obrázky a anglická slovíčka. S knihami se dá hrát třeba na detektivy, ale i báječně soutěžit. Učení je hned velká legrace!

 

Malá ukázka z knih ZDE.

 

Milena Holubová, učitelka anglického jazyka( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Okresní kolo olympiády v němčině
(přečteno: 155x)

Okresní kolo olympiády v němčině

 

 

Ve čtvrtek 11. 2. 2016 se konalo na ZŠ Antonínská Okresní kolo olympiády v německém jazyce. Naši školu v něm reprezentovaly v kategorii A1: Nancy Kheirová ze 7.A, která skončila na 5. místě a Kristýna Kučerová ze 7.A, která se umístila na 7. místě.

 

V kategorii A2 skončila Alžběta Zezůlková z 9.A na 5. místě a Kateřina Robotková z 9.B na 6. místě.

 

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

Barbora Koryčanská, Tereza Machátová, Miroslava Geislerová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Soutěž recitátorů
(přečteno: 196x)

Soutěž recitátorů

 

 

Ve středu 10. 2. 2016 proběhla na naší škole soutěž v recitaci žáků 2. stupně. Každá třída vyslala dva své zástupce. Výkony všech byly vyrovnané a porota měla těžké rozhodování.

 

V kategorii 6. a 7. tříd vyhrála Vendula Seďová ze 7.B, druhé místo obsadil Pavel Beck ze 7. B a třetí Matyáš Matějka ze 6.B.

 

V kategorii 8. a 9. tříd se jako první umístil Adam Šedivý z 8.B, za ním na druhém místě Lenka Chmelíčková z 9.A a na třetím místě Michaela Jirků z 8.B.

 

Všem soutěžícím děkujeme za nádherné výkony, výhercům blahopřejeme a Vendule s Adamem přejeme hodně štěstí v celostátní přehlídce recitátorů, na které budou naši školu reprezentovat.

 

Lenka Pajgrtová a Barbora Koryčanská( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Klub mladých diváků
(přečteno: 155x)

Klub mladých diváků

 

 

S Klubem mladých diváků půjdeme ve čtvrtek 17. 3. 2016 do Městského divadla Brno na rockovou operu Evangelium o Marii. Neobvyklým způsobem vypráví příběh o narození, životě a smrti Ježíše Krista.

 

Představení se s velkým úspěchem hrálo na mnohých evropských hudebních scénách. V bratislavské Nové scéně v režii Jozefa Bednárika mělo neuvěřitelných 250 repríz.

 

Přihlášky s návratkami jsou jako vždy k vyzvednutí v kabinetě českého jazyka.

 

Barbora Koryčanská a Milena Holubová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Poznávací zájezd Německo
(přečteno: 217x)

Poznávací zájezd Německo

 

 

Ve dnech 25. – 27. 5. 2016 pořádáme poznávací zájezd do Berlína a Drážďan pro žáky druhého stupně. Společně projdeme turisticky nejznámější místa v obou městech a jeden den strávíme v akvaparku Tropical Islands.

 

Přihlášky s návratkou dostanou zájemci v hodinách německého jazyka nebo v kabinetu češtiny.

 

Barbora Koryčanská( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Webové stránky žákovského parlamentu
(přečteno: 237x)

Webové stránky žákovského parlamentu

 

 

Na konci ledna byl spuštěn web žákovského parlamentu naší školy. Na nové stránky se můžete dostat na odkazu níže.

 

zakovsky-parlament-zs-hroznova.webnode.cz

 

Zde budou zveřejňovány veškeré informace k činnosti ŽP. Administrátory jsou Saša Uher (8.A) a Pepa Novotný (9.B) ve spolupráci s p. uč. Balcaříkem.

 

Stránky také otevřete přečtením tohoto QR kódu.

 

Děkujeme za toleranci případných chyb v našich začátcích, budeme rádi za vaše připomínky.

 

Žákovský parlament( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Pozdrav
(přečteno: 156x)

Pozdrav

 

 

Vážené vedení školy, milí kolegové a zaměstnanci školy, dovolte, abych všem Vám popřála pohodové pololetní prázdniny.

 

Ahoj holky a kluci, ráda bych vás touto cestou pozdravila. V červnu minulého roku jsem musela ukončit učení na Hroznové ze zdravotních důvodů, i když jsem učení a práci s vámi měla moc ráda. Plně se teď věnuji péči o mé zdraví, trávím hodně času v přírodě, věnuji se své rodině a koníčkům. To vede k tomu, že se cítím dobře a mám spoustu sil. Často na vás všechny myslím. Těším se někdy na viděnou.

 

Vaše Martina Clausová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Školní kolo německé olympiády
(přečteno: 155x)

Školní kolo německé olympiády

 

 

Dne 20. ledna se uskutečnilo ústní kolo německé olympiády, do kterého postoupilo šest nejlepších žáků/kyní z písemné části. Zkouška se skládala z představení se, popisu obrázku a ze situačního rozhovoru.

 

Odborná porota hodnotila úroveň výslovnosti, plynulosti, schopnosti reagovat, slovní zásoby a gramatiky. Nejlépe ve zkoušce obstála Nancy Kheirová ze 7.A a Kateřina Robotková z 9.B.

 

Výherkyním gratulujeme a věříme, že nás budou vzorně reprezentovat v městském kole, které se uskuteční 11. února na ZŠ Antonínská. Všechny zúčastněné bychom chtěli pochválit za jejich snahu a výborné výsledky.

 

Zde jsou fotografie.

 

Učitelky německého jazyka( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Akce žákovského parlamentu
(přečteno: 257x)

Akce žákovského parlamentu

Obleč se do Vánoc, anebo ochutnávka cukroví

 

 

Všechno začalo 18. prosince o druhé vyučovací hodině, kdy se členové parlamentu sešli v tělocvičně a začali připravovat prostory pro přehlídku vánočního cukroví. Připravili jsme švédské bedny a stoly, kam jsme nanosili čaj a cukroví. Pověsili jsme také světýlka a jiné vánoční dekorace. Pak se spolu všichni členové parlamentu vyfotili. Potom už bodyguardi začali vpouštět hosty - děti ve vánočních kostýmech.

 

V nejlepším kostýmu přišel Filip Hlaváč z 6.A, který se převlékl za medvěda. Celá akce probíhala za doprovodu vánoční hudby z rádia a sváteční atmosféry. Akce byla klidná a příjemná a všichni si to užili.

 

Zde jsou fotografie.

 

Pavel Beck a Lenka Schimmerová, 7.B( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Předvánoční Vídeň
(přečteno: 191x)

Předvánoční Vídeň

 

 

Dne 21. 12. jsme jako každoročně vyrazili na jednodenní výlet do předvánoční Vídně. Letos jsme kromě vánočních trhů u Schönbrunnu a před radnicí navštívili také Stephansdom, Klenotnici a Přírodovědné muzeum. A co bylo nejlepší?

 

„Na předvánoční Vídeň si budu pamatovat dlouho. Mimo skvělých přátel, co byli se mnou, a úžasných učitelů a průvodců se mi nejvíce líbilo muzeum, které jsem v poslední chvíli celé probíhal a hledal šatnu, která byla o dvě patra níže. Trhy byly také moc hezké, nejhezčí před Schönbrunnem, kde měli obrovské koblihy a podivné marmelády.“ (Pavel Beck, 7. B)

 

„Hodně se mi líbilo Přírodovědné muzeum. Bylo tam mnoho vycpaných zvířat a také dvě místnosti plné různých kamenů. Nejvíce se mi líbily interaktivní zajímavosti o planetách.“ (Klára Němcová, 7.A)

 

„Podle mě je předvánoční Vídeň celkově nejlepší školní výlet (když nepočítám Anglii). Moc mě zaujala Klenotnice. Z čeho jsem byla ale úplně nejvíc nadšená, byla vánoční atmosféra.“ (Valentýna Mertová, 7. A) Nejvíce se mi líbí rakouské památky. Pokaždé se dozvím nové zajímavosti. Jezdím sem ráda, protože moji předkové pochází z Vídně.“ (Michaela Vrbková, 7. A)

 

„Je hodně těžké vybrat, co se mi ve Vídni líbilo nejvíce. Vídeň byla nádherná a panovala tam příjemná vánoční atmosféra. Jela jsem tam letos podruhé, protože si to vždy hodně užiju. Moc se mi líbila Klenotnice.“ (Klára Kleinová, 7. A)

 

„Do Vídně jsem se chtěla dostat už minulý rok. Bohužel mi to vyšlo až letos a jsem moc ráda. Bylo to super. Moc jsem se bavila. (Vendula Seďová, 7. B)

 

Na fotografie z výletu se můžete podívat ZDE.

 

Žáci a učitelé II. stupně( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Fit in Deutsch
(přečteno: 203x)

Fit in Deutsch

 

 

Dne 10. 12. 2015 proběhla na ZŠ Antonínská mezinárodní zkouška z němčiny Fit in Deutsch 1 – Goethe Zertifikat. Její součástí byl poslech, čtení, psaní a konverzace na úrovni A1.

 

Z naší školy zkoušku skládalo šest žáků 7. – 9. tříd a všichni úspěšně: Daniela Vomastková, Claire Troch, Lucie Smolková, Klára Kadlčková, Sebastian Major a Anna Kytlicová.

 

Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů (nejen v němčině).

 

Barbora Koryčanská, Miroslava Geislerová, Tereza Machátová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Sníh a lopatování
(přečteno: 215x)

Sníh a lopatování

 

 

Přišel nový rok se sněhem, který jsme dlouho očekávali. Dětské oči se rozzářily –honem ven! Teple oblečeni vybíháme před družinu, kde postavíme pár sněhuláčků, než se ostatní naobědvají. Vybaveni lopatami hurá na kopečky, které se přímo nabízí kousek od naší školy. Zde si zadovádíme, svezeme se a spokojeni se vracíme do družiny, kde na nás čeká svačinka. Několik dní se ráno probouzíme a díváme se z okna ven. Ano, ještě je sníh! Už se těšíme na odpoledne.

 

Zde jsou fotografie.

 

Olga Hortová, vychovatelka ŠD( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Cizojazyčná knihovna – nadílka
(přečteno: 200x)

Cizojazyčná knihovna – nadílka

 

 

Ježíšek letos naděloval i v naší cizojazyčné knihovně. Od nového roku si můžete vypůjčit další skvělé knihy z edice Fact files ve dvou úrovních a edice Imagine ve třech úrovních obtížnosti - navíc doplněných poslechovými CD. Seznam nových knih k nahlédnutí ZDE.

 

Těšíme se, že nové knihy přilákají další čtenáře a přejeme všem návštěvníkům knihovny radost ze čtení!

 

Milena Holubová, učitelka Aj( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Beseda s filmovým režisérem Cyrilem Podolským
(přečteno: 207x)

Beseda s filmovým režisérem Cyrilem Podolským

 

 

Předvánoční čas zpříjemnila dětem 3. – 5. tříd beseda s neobvyklým hostem – režisérem a scénáristou Cyrilem Podolským. Pan režisér je autorem a spoluautorem velmi úspěšných večerníčků a seriálů Krysáci, Šiflíci, Pat a Mat, Králíci v klobouku... Přivezl s sebou ukázky práce na animovaném filmu, ale i opravdové loutky a rekvizity, které ve filmech hrály. Jeho vyprávění bylo neskutečně zajímavé a děti nadchlo. Překvapivě jsme všichni zjistili, jaká neuvěřitelná trpělivost je zapotřebí k práci animátora a jak dlouho trvá natočení jediného dílu. Pan režisér ochotně odpovídal na dotazy a dokonce dětem na závěr besedy věnoval autogram.

 

Zde jsou fotografie.

 

Magda Novotná( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Úspěšný projekt Vzdělání pro život
(přečteno: 207x)

Úspěšný projekt Vzdělání pro život

 

 

Od prosince 2014 do listopadu 2015 probíhal na ZŠ Brno, Hroznová 1 evropský projekt v rámci programu Erasmus+ KA1 mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání. Hlavní náplní projektu bylo další zkvalitnění jazykové výuky ve škole prostřednictvím účasti tří učitelů angličtiny na metodických kurzech ve Velké Británii. Pedagogové si zlepšili profesní a osobní dovednosti, zejména si aktualizovali své výukové prostředky, sdíleli zkušenosti s kolegy z dalších zemí Evropy a zdokonalili vlastní jazykové schopnosti.

 

Jednotlivé dvoutýdenní kurzy se tematicky lišily. Osobně jsem se zúčastnil vzdělávací akce v severoirském Belfastu, která byla určena učitelům anglického jazyka na II. stupni ZŠ. Zaujaly mě například nové přístupy k výuce početných tříd, techniky opravování chyb a hospitace v hodinách dramatické výchovy. Paní učitelka Holubová absolvovala metodické vzdělávání v Dunfermline ve Skotsku. Kurz byl zaměřen na výuku mladších žáků – young learners. Získala povědomí o možnostech většího využití písní v hodinách, práci s žáky s rozdílnou jazykovou úrovní a prostředcích poskytování zpětné vazby. Třetí mobilita se uskutečnila v Southampton. Paní učitelka Geislerová se věnovala výuce angličtiny pomocí moderních technologií, zejména počítače a mobilního telefonu (webové stránky, aplikace a jejich použití ve výuce).

 

Vedení školy a zúčastnění učitelé hodnotí projekt jako úspěšný a velice přínosný. Pedagogové předávají nově nabité dovednosti a zkušenosti žákům, kolegům a zprostředkovaně celé veřejnosti. Důležitý je přínos pro společnost díky příkladu celoživotního učení pro ostatní. Oceňujeme možnost zlepšení výuky cizích jazyků v naší organizaci díky financování projektu z fondů Evropské unie.

 

Mgr. Luděk Balcařík

zástupce ředitele pro II. stupeň

Základní škola Brno, Hroznová 1

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.( Informační e-mail Vytisknout dokument )

Společenské předvánoční dopoledne
(přečteno: 236x)

Společenské předvánoční dopoledne

 

 

V poslední den školy v tomto kalendářním roce jsme ve spolupráci s taneční školou Starlet opět uspořádali pro žáky 8. a 9. tříd výuku společenských tanců. Tentokrát nás paní Burianová učila cha-chu, tango a českou polku. Žáci si vyzkoušeli základní kroky, tanec ve dvojicích a na závěr soutěžili o nejlepší taneční pár. Vítězství si odnesla třída 9.B.

 

Všichni žáci, kteří se aktivně účastnili tanečního dopoledne, si za snahu a vzorné společenské chování zaslouží pochvalu.

 

Za rok se zase těšíme!

 

Zde se podívejte na fotografie.

 

Luděk Balcařík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Olympiáda v anglickém jazyce
(přečteno: 220x)

Olympiáda v anglickém jazyce

 

 

V prosinci 2015 se uskutečnilo školní kolo anglické olympiády v kategoriích A1 (7. třídy) a A2 (8. a 9. třídy). První část byla poslechová, následně žáci na prvních třech místech v každé kategorie postoupili k ústnímu pohovoru. V ústní části se děti krátce představily, pohovořily o jednom z témat (např. What do you prefer? Watching sports or doing sports.) a popisovaly tematické obrázky (např. different types of holidays).

 

V kategorii A1 se na 1. místě umístila Aneta Orbanová ze 7.A, ve starší kategorii A2 zvítězil Jonáš Chromý z 9.A. Oba budou naši školu reprezentovat ve vyšších kolech jazykové soutěže.

 

Zúčastněné žáky chválíme za předvedenou angličtinu a postupujícím do okresního kola přejeme hodně úspěchů!

 

Milena Holubová a Luděk Balcařík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Červená karkulka v angličtině
(přečteno: 185x)

Červená karkulka v angličtině

 

 

Naši třeťáci, čtvrťáci a páťáci prožili krásné chvíle plné humoru i chytré zábavy při anglickém divadelním představení Little Red Riding Hood. Byli jsme naprosto okouzleni a jsme „usmátí" na dlouhou dobu dopředu. Vtipné představení, skvělé výkony herců - to nás zkrátka dostalo.

 

Krátkou ukázku z představení a fotografie z inscenace možno zhlédnout ZDE 

 

Za všechny děti (a bylo nás téměř 180), vyjádřili svoje pocity:

 

Adina, 5.B

 

Děj byl o Červené karkulce, která nechtěla jít do školy, protože nebyla připravená na test z biologie. Vymyslela si proto, že půjde za svou nemocnou babičkou. Divadlo bylo moc vtipné. Herci si hráli se slovy a zpívali písničky. Velmi se mi líbilo, že i když mluvili anglicky, snažili se, aby jim bylo rozumět. Moc jsem se nasmála a moc se mi to líbilo.

 

Eliška, 5.B

 

V představení se mluvilo anglicky i česky. Herci dobře vyslovovali, díky tomu jim bylo dobře rozumět. Divadlo se mi moc líbilo, bylo legrační a ráda bych viděla další představení.

 

Honza Z., 5.B

 

Divadlo začalo úvodní písní. Potom tři herci předváděli humorné kousky. Jeden z nich se stal režisérem. Ostatní měli být herci, ale jen v úvodu. Potom už hráli všichni. Herci byli sympatičtí a nejvíce jsem na nich ocenil, že dokázali zahrát pohádku o Červené karkulce jen ve třech.

 

Magda, 4.B

 

Z představení mám krásný pocit, bylo to vtipné a neobyčejné. Moc mě pobavily hlášky typu: ,,No třeba do Ameriky, do Afriky, do papriky, do paštiky...!‘‘ Jeden z herců dělal, že anglicky nerozumí a z toho vznikaly vtipné situace, jako např.: „My grandma is sick.“ – „Co, jakej psík?“ a nebo „What have you got in your basket?“ – „Super, zahrajem si basket!“ V angličtině se mi líbily hlavně písničky.

 

Naše děti byly zkrátka skvělé publikum. Už teď se těšíme, že navštívíme některé z dalších představení.

 

Milena Holubová, učitelka AJ( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Vánoční dílničky
(přečteno: 149x)

Vánoční dílničky

 

 

Krásný adventní čas si žáci I. stupně měli možnost zpříjemnit vánočními dílnami přímo na naší škole.

 

Paní vychovatelky ve spolupráci s třídními učitelkami připravily žákům učebny v prostorách školní družiny a keramické dílny. V rámci výtvarné výchovy a pracovních činností si děti vyrobily různými technikami pěkné dárečky pro svoje nejbližší. Nemůžeme prozradit jaké, protože by bylo po překvapení! Dětem se dílny moc líbily, pracovaly velmi pečlivě a se zájmem. Paním vychovatelkám patří poděkování za vzornou přípravu, milou vánoční atmosféru a trpělivost s dětmi – na dílnách se vystřídalo pět tříd v průběhu 2 dnů. Vlastnoručně vyrobené překvapení, zabalené v celofánu s mašličkou a přáníčkem, potěší určitě všechny obdarované.

 

Fotografie jsou zde.

 

Magda Novotná, vedoucí MZ I. stupně( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Klub mladých diváků – Saturnin
(přečteno: 159x)

Klub mladých diváků – Saturnin

 

 

Ve čtvrtek 3. 12. jsme se školou navštívili Mahenovo divadlo v Brně. Hráli Saturnina, stále vděčný příběh. Naše škola tyto kulturní akce pořádá často. Jsou dobrovolné a u žáků se už těší značné oblibě. Ač do divadla nechodím příliš často, tentokrát jsem se přidala i já. A nelituji. Obdivuji herce. Je to kuráž obléci si na sebe roli a pomocí svého umu zprostředkovat divákovi příběh. Troufnu si však tvrdit, že právě to je na tom baví.

 

I tentokrát se dobrý výběr herců postaral o skvělé ztvárnění postav. Teta Kateřina, jakožto postrach klidných duší, byla vskutku znamenitá. Její elán a proud přísloví rozechvíval vděčnost za vlastní tety až v posledních řadách. Nejvíce mě však fascinoval samotný Saturnin. Přesně jak jsem si ho představovala. Pohotový, temperamentní, s nikdy nepřetrženou nití. Vždy ve správnou chvíli na správném místě s nějakou trefnou poznámkou. Po jevišti spíše poskakoval nepředvídatelně jak papírový čert, ale v příštím okamžiku se nosil v ukázkovém záklonu znalecky po jevišti. Odměnou hercům byl nejednou srdečně rozesmátý sál. Když se naposledy ukláněli, ještě nemalou chvíli burácela divadlem ozvěna dlouhého potlesku.

 

Velmi si považuji toho, že nám učitelé umožňují strávit pár večerů na nitích příběhů. S poděkováním všem, kteří se o tento večer zasloužili,

 

Smolková Luk, IX.A( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Akce školní družiny
(přečteno: 151x)

Akce školní družiny

 

 

Návštěva cestopisné výstavy

 

Děti v rámci ŠD navštívili v Anthroposu výstavu Země na obzoru – objevení Ameriky. Po krátkém povídání, jehož součástí byly i kvízové otázky, mohly děti shlédnout krátký film o životě indiánů v Americe. Ve druhé části výstavy měly možnost vyzkoušet pradávné oděvy Inků, pokusit se vyluštit hieroglyfy nebo vstoupit na loď mořeplavců, kteří kdysi dávno objevili Ameriku.

Podívejte se zde


Čertovská soutěž

 

Ve školní družině proběhla soutěž o nejstrašidelnějšího čerta, bylo vyhodnoceno devět výherců, kteří byli odměněni diplomem a sladkostí. Všechny děti moc chválíme za jejich kreativitu a fantazii.


Prohlídka betlémů

 

V prosinci jsme v rámci školní družiny navštívili výstavu betlémů, která se konala v Letohrádku Mitrovských. Bylo zde vystaveno sto exponátů z nejrůznějších materiálů. Viděli jsme betlémy vyrobené z papíru, vitrážového skla, vyřezávané z olivového dřeva, malované na sklo a krásný betlém vyrobený ze slámy. Nejvíce však děti obdivovaly betlém vyrobený z perníku. Výstava se nám moc líbila!

 

Podívejte se zde.

 

Paní vychovatelky ŠD

 ( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Let´s recycle and play! – Pojďme recyklovat a hrát si!
(přečteno: 239x)

Let´s recycle and play! – Pojďme recyklovat a hrát si!

 

 

Rády bychom se s Vámi podělily o úžasné výtvory našich malých angličtinářů. V rámci projektu „My Favourite Toy“ vyráběli žáci a žákyně 3. tříd nejrůznější hračky z recyklovaných materiálů. Z nepotřebných ponožek, knoflíků, PET lahví či krabic vytvořili panenky, zvířata, roboty a mnoho dalších hraček. Ty poté představili v angličtině svým spolužákům a vystavili je v učebně jazyků a na chodbě, kde je mohli obdivovat i ostatní žáci.

 

ZDE k nahlédnutí pro vás.

 

Děkujeme všem žákům, žákyním i rodičům za jejich fantastické hračky!

 

Miroslava Geislerová, Lucie Pazderová a Milena Holubová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Čtvrťáci v planetáriu
(přečteno: 243x)

Čtvrťáci v planetáriu

 

 

V úterý 1. 12. jsme se vydali do hvězdárny a planetária na Kraví hoře. Náš program se jmenoval „Úžasné planety“. Více než pohodlně jsme se uvelebili do křesel v sále digitálního planetária (tzv. digitária) a už jsme se ocitli pod hvězdnou oblohou a sledovali modely různých souhvězdí na naší obloze. Za pomoci speciální techniky (projektorů a počítačů) jsme se vznesli nad vrcholky hor až do vesmíru. Středem pozornosti byla naše sluneční soustava. Dozvěděli jsme se mnoho nových poznatků a prošli i náročným testem. Všichni jsme odcházeli nadšeni! Na závěr jsme si venku vyzkoušeli různé modely dalekohledů, lunochod, obrázky z pixelů a jiné zajímavosti.

 

Fotografie z návštěvy planetária najdete ZDE.

 

Žáci 4.ABC( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Družina pomáhá zvířátkům
(přečteno: 243x)

Družina pomáhá zvířátkům

 

 

Děti z naší školy pravidelně pomáhají Spolku pro opuštěná zvířata v Brně. Letos se malí výtvarníci a výtvarnice ze školní družiny pustili do výroby dárků pro ty, kteří na opuštěné kočky a psy přispějí v průběhu vánoční sbírky. Díky dětem z naší školní družiny dostane každý dárce poděkování v podobě přáníčka, vánoční ozdoby, jmenovky na dárky či záložky do knížky.

 

Fotky k nahlédnutí ZDE.

 

Vánoční sbírka pro opuštěná zvířátka bude průběžně probíhat na nám. Svobody od začátku prosince až do Vánoc. Ve dnech 12. a 20. prosince mezi 10. – 16. hod. budou navíc kasičku „hlídat“ fenka Vendulka a pes Áron. Všichni jste srdečně vítáni!

 

Všem pilným výtvarníkům patří velký dík.

 

Vychovatelky ŠD( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Návštěva KJM – Kleinův palác
(přečteno: 262x)

Návštěva KJM – Kleinův palác

 

 

V krásném prostředí tohoto bývalého měšťanského domu jsme 25. listopadu navštívili výukový hudební pořad s písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Program byl plný známých a oblíbených písniček těchto autorů, které jsme si společně zazpívali, a také ukázek jejich nejslavnějších pohádek a filmů. Program se nám moc líbil. Navíc jsme si mohli z velkých krásných oken paláce prohlédnout náměstí Svobody, které se právě teď zkrášluje vánoční výzdobou na blížící se adventní čas.

 

Magda Novotná, Věra Tesařová a žáci 5. tříd( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Země na obzoru – objevujeme Ameriku
(přečteno: 238x)

Země na obzoru – objevujeme Ameriku

 

 

Podzimní listopadové dny jsme si zpříjemnili novou interaktivní výstavou v Anthroposu. Dověděli jsme se mnoho zajímavostí o slavných mořeplavcích a velkých námořních výpravách. Také jsme si povídali o kultuře Mayů, Aztéků a dalších národů, o aztéckém kalendáři a často krutých obětech bohům. Prohlédli jsme si originální sbírkové a interaktivní předměty, viděli jsme animovaný mayský komplex Chitchén Itzá, i legendární říši El Dorado. Mohli jsme si vyzkoušet tradiční oděvy a doplňky. Určitě si všichni budeme pamatovat některé zajímavosti, například Mayové i Aztékové byli velkými milovníky čokolády a kakaové boby byly v té době dokonce platidlo. Překvapilo nás, že už staří Inkové znali výrobu našeho oblíbeného popcornu!

 

Určitě vám všem návštěvu výstavy doporučujeme.

 

Na fotografie z programu se podívejte ZDE.

 

Magda Novotná, Věra Tesařová a žáci 5. tříd( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Čtvrťáci a historické památky města Brna
(přečteno: 235x)

Čtvrťáci a historické památky města Brna

 

 

Ve čtvrtek 22. října jsme zažili zajímavé dopoledne. Iveta, studentka 4. ročníku SŠ Charbulova, pro nás připravila vycházku za historickými a kulturními památkami města Brna. Navštívili jsme spoustu zajímavých míst, v URBAN centru jsme se podívali na pořad o Brně, projekt Sochy pro Brno a zbyl čas i na svačinku. Po cestě jsme měli i hry a soutěže.

 

Vycházka se nám moc líbila, zase toho víme o svém městě o něco víc. Iveto, děkujeme.

 

Fotografie jsou zde.

 

Děti ze 4.C( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Páté a šesté zasedání ŽP
(přečteno: 265x)

Páté a šesté zasedání ŽP

 

 

Žákovský parlament se na svých posledních zasedáních zabýval především přípravou celoškolního Halloweenu. Zástupci tříd měli pod vedením učitelů angličtiny za úkol zajistit organizaci celé akce (propagace - předání informací spolužákům + tvorba nástěnky + letáku, zajištění jednotlivých stanovišť, výzdoba školy atd.). Úspěch akce byl pro zástupce ŽP největší odměnou. Za vedení školy bych jim a vyučujícím anglického jazyka ještě jednou rád poděkoval.

 

Zápis z 5. zasedání najdete ZDE.

 

Zápis z 6. zasedání najdete ZDE.

 

Luděk Balcařík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Obléhání Brna Švédy
(přečteno: 328x)

Obléhání Brna Švédy

 

 

Žáci osmých tříd navštívili v listopadu jednu z dominant našeho města - hrad Špilberk. Zde jsme měli v rámci výuky dějepisu připravený vzdělávací program, jehož hlavním tématem byla třicetiletá válka. Dověděli jsme se mnoho informací o vojácích a zbraních 17. století. Největší zájem vzbudily praktické ukázky muškety, zbroje a úlomku dělové koule. Dále jsme zopakovali a doplnili znalosti o dobývání Brna Švédy v roce 1645. Zaujaly nás významné osobnosti obrany města, hrdinství místních obyvatel a důvody jejich vítězství. Rádi na Špilberk opět zavítáme.

 

Luděk Balcařík a Jan Bilík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Festival vědy
(přečteno: 265x)

Festival vědy

 

 

Ve čtvrtek 5. 11. 2015 jsme v rámci festivalu vědy využili nabídku Ústavu fyziky materiálů v Brně a se žáky 9. ročníků jsme se zúčastnili dvou přednášek a představení Úžasného divadla fyziky – ÚDIF. Se zájmem jsme sledovali využití el. napětí při pohonu modelu vláčku a užití mechanického napětí v materiálech s pamětí. V druhé přednášce jsme se dověděli, že oxid zinečnatý, který se nachází v opalovacích krémech, se používá i v obalech vesmírných sond a vyskytuje se v mnoha dalších předmětech denní potřeby. Největší úspěch však mělo divadlo ÚDIF, ve kterém si odvážní žáci vyzkoušeli účinek statické elektřiny a jeden žák na sobě dokázal, že i lidské tělo je zdrojem el. napětí. Herci divadla ÚDIF populární formou přiblížili posluchačům vynález a příběh žárovky a ukázali, že i fyzika může být zábavná a zajímavá. Doufáme, že tato návštěva pomohla našim žákům pochopit důležitost a význam přírodních věd v životě každého člověka.

 

Markéta Kernstocková a Alena Toulová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Halloween Contest and Party 2015
(přečteno: 317x)

Halloween Contest and Party 2015

 

 

Již tradiční Halloween jsme na naší škole jak se patří oslavili ve středu 4. listopadu. Už od první vyučovací hodiny soutěžili mladší žáci v rozličných disciplínách za kamarádské pomoci a pod dohledem zkušených čarodějnic, upírů a další strašidelné havěti z vyšších ročníků. Mezi soutěžemi nechybělo oblíbené lovení jablek (Apple bobbing) nebo ochutnávání jídel (Sharp tongue). Malí i velcí angličtináři si opět vyzkoušeli, kolik slovíček a vět s halloweenskou tématikou už umí. Všichni si velmi užili legrace a pohybu při párty, kde se přítomné masky utkaly ve třech kategoriích a to o nejoriginálnější a nejstrašidelnější masku a také o nejšílenějšího tanečníka.

 

Z tváří na fotografiích ZDE je vidět, že tradice oslav Halloweenu má na naší škole své pevné místo. Všechny nápadité převleky, perfektně připravené úkoly a dobrá nálada učinily z tohoto dne krásnou vzpomínku.

 

Velké poděkování patří zástupcům žákovského parlamentu, kteří připravili soutěžní stanoviště a pomohli s organizací celého dopoledne.

 

Halloween se zkrátka povedl! Učitelé anglického jazyka( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Předvánoční Vídeň
(přečteno: 255x)

Předvánoční Vídeň

 

 

 • Datum: pondělí 21. 12. 2015.
 • Sraz: 7.45 hod. před hlavní budovou školy.
 • Návrat: 20.00 – 20.30 hod. ke škole.
 • Program: vánoční trhy před Schönbrunnem, Přírodovědně historické muzeum, Klenotnice, historické centrum, Stefansdom, vánoční trhy před radnicí.
 • Cena: 430 Kč (obsahuje dopravu, pojištění, vstupy do muzeí, služby průvodce).
 • S sebou: teplé oblečení a obuv, čepici, rukavice, jídlo a pití na celý den, cestovní pas nebo občanský průkaz, chuť mluvit německy, kapesné necháváme na zvážení rodičů (doporučujeme 20 Euro).
 • Přihlášky s návratkou získáte v hodinách němčiny.

 

Barbora Koryčanská, Miroslava Geislerová, Tereza Machátová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Klub mladých diváků
(přečteno: 265x)

Klub mladých diváků

 

 

S klubem mladých diváků půjdeme ve čtvrtek 3. 12. 2015 do Mahenova divadla na představení Saturnin. V režii Jakuba Nvoty se v hlavní roli představí nositel Ceny Thalie za rok 2013 Martin Siničák. „Swingovou grotesku“ napsali Zdeněk Jirotka, Martin Vačkář a Ondřej Havelka, hudbu složil Mario Buzzi.

 

Přihlášky s návratkami jsou jako vždy k vyzvednutí v kabinetě českého jazyka.

 

Barbora Koryčanská a Milena Holubová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Výměnný pobyt ve Stuttgartu
(přečteno: 262x)

Výměnný pobyt ve Stuttgartu

 

 

V týdnu od 19. do 23. října vyjelo 16 žáků 8. a 9. tříd na výměnný pobyt do Stuttgartu. V březnu byly dívky z naší partnerské školy Schloss-Realschule für Mädchen v Brně, teď jsme je jeli navštívit my.

 

Program byl nabitý. Dopoledne děti měly možnost nahlédnout do vyučování různých předmětů. Aktivně se zapojily do hodin němčiny a angličtiny. Velmi je bavily pracovní činnosti, kde společně vyřezávaly a malovaly písmena ze dřeva. Z nich jsme v naší škole vytvořili nástěnku o všech zážitcích z výměnného pobytu.

 

Odpoledne měli žáci možnost prohlédnout si pamětihodnosti Stuttgartu, užít si atrakce v parku na Killesbergu, v zoologické zahradě Wilhelma, ale i v obchodním centru Milaneo s přilehlou knihovnou. Zajímavé bylo poznat život v rodinách, kde využily své znalosti angličtiny a němčiny.

 

Společně jsme sportovali, vařili zdravá jídla a hráli spoustu her. Týden rychle utekl a my se museli vrátit do Brna. Už teď se ale těšíme se na červen, kdy přivítáme další skupinu dívek v Brně.

 

Fotografie jsou zde.

 

Barbora Koryčanská, Miroslava Geislerová, Tereza Machátová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Matematická soutěž MATESO
(přečteno: 313x)

Matematická soutěž MATESO

 

 

V pátek 23. 10. před podzimními prázdninami se naši páťáci účastnili matematické soutěže MATESO a dosáhli pěkných výsledků. Na prvním místě, s počtem 12 bodů z 15 možných, se umístili Tomáš Novotný, Elen Pavlíčková a Václav Prášek z 5.A a Adéla Borkovcová z 5.B třídy.

 

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a držíme pěsti v městském kole.

 

Věra Tesařová a Jaroslava Holásková( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Králova řeč
(přečteno: 275x)

Králova řeč

 

 

Světla pomalu zhasínala. „Už to začíná!“ Natěšený jak malý kluk na vánoční dárky jsem bedlivě sledoval oponu. Ta se rozevřela a vše začalo.

 

Hra pojednávala o princi Bertovi, který měl problém… velký problém. Když mluvil na cizího člověka, ba i vystupoval na veřejnosti: koktal. Jeho bratr – budoucí král, si z něho neustále „utahoval.“ Jelikož si ale vzal manželku, co nebyla šlechtična, nemohl usednout na trůn. To znamenalo, že se měl stát králem Bert. Jak už jsem zmiňoval, koktal, a proto vystřídal obrovské množství logopedů. Bohužel žádný ho vady nezbavil. Až na jednoho. Nejdříve mu Bert nedůvěřoval, ale postupem času se spřátelili. A jeho koktavost? Tu se mu nakonec za velkého úsilí podařilo odbourat. Díky tomu se mohl stát králem a přednést svůj královský slib. Na koktání si musel i přesto stále dávat pozor.

 

Hra skončila. Divadlem se rozezněl obrovský potlesk. Příběh byl úžasný. Všichni herci se skvěle vžili do svých rolí. Vřele doporučuji všem k vidění.

 

Adam Šedivý, 8. B( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Mezinárodní zkouška z němčiny
(přečteno: 246x)

Mezinárodní zkouška z němčiny

 

 

Dne 10. 12. 2015 proběhne na ZŠ Antonínská mezinárodní zkouška z němčiny: Fit in Deutsch 1 – Goethe Zertifikat A1.

 

Cena zkoušky s certifikátem je 1000 Kč.

 

Žáci 7. a 8. ročníků mají možnost zkusit si zkoušku „nanečisto“ za 100 Kč (nezískají certifikát).

 

Součástí zkoušky je psaní, čtení, poslech a konverzace.

 

Podrobnější informace s návratkou získají zájemci v hodinách němčiny.

 

Barbora Koryčanská, Miroslava Geislerová a Tereza Machátová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Přírodovědná soutěž KLOKAN
(přečteno: 321x)

Přírodovědná soutěž KLOKAN

 

 

Minulý týden se žáci se zájmem o přírodní vědy zapojili do soutěže Klokan. Řešili úlohy z matematiky, fyziky, zeměpisu, přírodopisu a chemie. Bodování odpovídalo náročnosti úkolů. Z maximálního počtu 120 bodů získala nejvíce bodů (82) Lenka Chmelíčková z 9.A třídy. Za ní se umístili 3 žáci se stejným počtem bodů. 73 bodů dostali Vilém Štěpánek, Martin Kožnárek a Josef Novotný z 9.B třídy. 3. místo obsadila žákyně z 8.ročníku Anna Rotreklová s 67 body, a to je ještě nadpoloviční většina všech bodů v soutěži, která má stejné zadání i pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

 

Všem zúčastněným děkujeme za zájem o přírodní vědy a vítězům našeho školního kola blahopřejeme.

 

Markéta Kernstocková, Blanka Kubů a Alena Toulová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Třetí a čtvrté zasedání ŽP
(přečteno: 261x)

Třetí a čtvrté zasedání ŽP

 

 

V uplynulých dvou týdnech proběhla další zasedání žákovského parlamentu. V současné době se věnujeme zejména přípravě celoškolního Halloweenu, který proběhne v rámci výuky Aj.

 

Zápis ze 3. zasedání najdete ZDE.

 

Zápis ze 4. zasedání najdete ZDE.

 

Za žákovský parlament Luděk Balcařík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Jak se třída 4.A ocitla v Praze
(přečteno: 281x)

Jak se třída 4.A ocitla v Praze

 

 

Na konci třetí třídy jsme vstoupili do projektu „Hravý architekt“, což je mezinárodní výtvarně-architektonický projekt pro děti 3. a 4. tříd základních škol konaný v rámci mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha. Úkolem bylo výtvarně zpracovat jednu architektonickou památku rodného města. Objektem naší výtvarné činnosti se stala Jurkovičova vila, kterou jsme navštívili a nakreslili její podobu. Vybrali jsme šest nejlepších obrázků a spolu s popisem naší školy jsme je poslali do Prahy.

 

Dne 22. 9. 2015 jsme byli pozváni v rámci mezinárodního festivalu shlédnout nejen výstavu, ale také naše obrázky instalované na panelu na Pražském hradě. Byli jsme velice hrdí na to, jak úspěšně reprezentujeme naši školu, ale prožili jsme také krásný den v Praze, na který budeme rádi vzpomínat. Děkujeme paní Rotreklové, která pomáhala ohlídat bezpečný návrat nás všech domů.

 

Fotografie jsou ZDE.

 

Renata Vinterlíková a třída 4.A( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Coca-Cola Cup 2015
(přečteno: 312x)

Coca-Cola Cup 2015

 

 

První říjnové úterý (6. 10.) se naše škola zúčastnila fotbalového turnaje chlapců druhého stupně základních škol zvaného Coca-Cola Cup. Hrálo se za chladného podzimního počasí (13 ˚C) na Tatranu Starý Lískovec. Náš tým vedený p. uč. Kubů patřil mezi šesti týmy k nejmladším. Sehráli jsme celkem čtyři utkání s bilancí jedné prohry a tří remíz. Hráči se herně dokázali vyrovnat starším protihráčům, velmi dobře zachytali oba naší gólmani – Lukáš Havránek a Lukáš Vojtek. Bohužel jsme nedokázali proměnit řadu šancí, které jsme si vypracovali, což nás stálo lepší výsledek v celkovém hodnocení. Pevně věřím, že se nám příští rok se zkušenějším týmem (většina letošních hráčů bude v 9. třídě) podaří vylepšit letošní 4. místo.

 

Fotografie jsou ZDE.

 

Blanka Kubů( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Vzdělávací kurz v Anglii
(přečteno: 337x)

Vzdělávací kurz v Anglii

 

 

Díky projektu Erasmus+ jsem se mohla zúčastnit metodického kurzu "Využití moderních technologií ve výuce anglického jazyka", který se v červenci uskutečnil v anglickém Southamptonu.

 

Na absolvovaném kurzu jsem se naučila mnoho nového o tom, jak zapojit počítače, tablety a telefony do výuky. Bylo nám prezentováno nepřeberné množství webových stránek s poslechy, texty či cvičeními pro žáky. Sami jsme si vyzkoušeli vytváření prezentací pomocí webových nástrojů Mindomo, Prezi či Animoto. Nahrávali jsme videa a komentáře skrze aplikaci Voicethread. Velmi zajímavé bylo poznání, jak se dají použít mobilní telefony. Žáci si mohou stáhnout aplikace např. Kahoot. Ten jim umožní zahrát si online kvíz, určený jen pro jejich třídu. Učitel i žáci ihned vidí, jak který žák odpovídal. Vyhrává ten, kdo odpoví nejrychleji a s nejméně chybami. Žáky to velmi baví a motivuje, protože mohou využívat svůj telefon a u toho se i něco naučit.

 

Inspirující pro mě bylo i setkání s pedagogy z nejrůznějších zemí (Belgie, Německo, Polsko, Japonsko, Itálie, Bulharsko, Chorvatsko). Sdíleli jsme spolu naše zkušenosti týkající se vyučování a informačních technologií. Navzájem jsme se učili nové způsoby jejich využití. Na základě toho, co jsem se dozvěděla od svých zahraničních kolegů, jsem se utvrdila v názoru, že naše škola patří k nejlépe vybaveným institucím.

 

V rámci projektu jsme se podívali také do Londýna, přírodní rezervace New Forest či středověkého města Winchester. Zde jsme obdivovali dechberoucí katedrálu se základy z dob Vikingů. Dále doporučuji navštívit zdejší sál The Great Hall, kde je možné spatřit údajný stůl rytířů kulatého stolu.

 

Podnětné bylo také ubytování. Bydleli jsme ve zdejších rodinách, a měli jsme tak možnost dozvědět se mnohé o životě ve Velké Británii. Tímto bych chtěla poděkovat své laskavé hostitelce Debbie May.

 

Na závěr bych ráda poděkovala také vedení školy, které mi umožnilo zúčastnit se tohoto kurzu, který byl pro mě velmi přínosný.

 

Mgr. Miroslava Geislerová
učitelka anglického jazyka
Základní škola Brno, Hroznová 1

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Cizojazyčná knihovna
(přečteno: 262x)

Cizojazyčná knihovna

 

 

Od října se nově otevírá knihovna i pro žáky 4. tříd. Z výtěžku jejich loňského vystoupení The Day of Colours byly zakoupeny knihy v úrovních 1 a 2. Mezi novými knihami lze najít jak oblíbenou edici Discover, tak sérii pohádek z cyklu Classic Tales. Mnohé z knih jsou také opatřeny poslechovými CD. V seznamu ZDE jsou nové tituly označeny zeleně.

 

Pro velký zájem o půjčování knih také rozšiřujeme otevírací dobu knihovny na úterý a čtvrtek od 9:40 do 9:55.

 

Přejeme všem čtenářům radost z nových knih!

 

Milena Holubová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Evropský den jazyků na Hroznové
(přečteno: 279x)

Evropský den jazyků na Hroznové

 

 

Na přelomu září a října jsme si v hodinách anglického jazyka opět připomněli Evropský den jazyků (EDL). Ten se po celé Evropě slaví vždy 26. září a navazuje na Evropský rok jazyků, kterým byl rok 2001. Hlavními cíli tohoto dne jsou poukázání na jazykovou a kulturní rozmanitost ve světě, potřebu celoživotního vzdělávání lidí, stejně tak jako důležitost učení jazyků ve škole a mimo ni.

 

V angličtině jsme si popovídali o původu EDL, zaposlouchali jsme se do zvuků zvířat a zahráli skupinovou hru Jeopardy. Netradiční hodiny byly zajímavým zpestřením každodenní výuky. Příští rok bychom rádi Evropský den jazyků zase oslavili.

 

Luděk Balcařík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Atletický trojboj prvního stupně již po deváté!
(přečteno: 360x)

Atletický trojboj prvního stupně již po deváté!

 

 

Tradiční sportovní dopoledne pro žáky a žákyně naší školy se konalo v pátek 18. září 2015 v parku nedaleko Anthroposu v brněnských Pisárkách. Pořadatelem sportovního zápolení společně se ZŠ Hroznová byl mezinárodní, integrační projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož pořadatelem je VUT v Brně.

 

Děti z prvního stupně, konkrétně druhých, třetích, čtvrtých a pátých tříd, soutěžily v běhu na 50 metrů a v hodu míčkem. Samostatně po třídách si vyzkoušely skok do dálky z místa. Sportovnímu výkonu předcházela důkladná rozcvička, po níž se mohly děti postupně vrhnout do bojů o co nejlepší časy a nejdelší vhozenou vzdálenost.

 

Kluci i holky z jednotlivých tříd byli vyhodnocováni zvlášť. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo ve středu 23. září 2015 v tělocvičně naší školy, třeťáci si užili vyhlášení v pátek 24. 9. 2015 v nové přístavbě ve škole. Sportovcům děkujeme za předvedené výkony a žákyním z deváté třídy za pomoc při organizaci akce.

 

Největší dík patří panu Michalu Svobodovi a jeho asistentce, kteří celou akci zorganizovali.

 

Výsledková listina je ZDE

 

Fotografie ze sportovního klání najdete ZDE.

 

Třídní učitelky I. stupně( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Český den proti rakovině 2015
(přečteno: 288x)

Český den proti rakovině 2015

 

 

Ve středu 13. května 2015 se v celé České republice uskutečnil již několikátý ročník sbírky na pomoc v boji proti rakovině. Akci na naší škole organizovala p. uč. Clausová a její třída.

 

Celkově žáci ZŠ Brno, Hroznová 1 vybrali příspěvky ve výši 29 986 Kč. Děkujeme všem, kteří pomohli a na dobrou věc přispěli.

 

Certifikát s poděkováním škole za spolupráci najdete také ZDE.

 

Luděk Balcařík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Výjezdní zasedání ŽP
(přečteno: 304x)

Výjezdní zasedání ŽP

 

 

2. - 3. října 2015 se uskutečnilo další výjezdní zasedání žákovského parlamentu. Zájemci z řad zástupců 5. - 9. tříd se ve svém volném čase vydali do Rosic. Tam jsme diskutovali o tom, jak můžeme ve škole ještě více pomoci. Dále jsme se věnovali přípravě nejbližší celoškolní akce, které nás čeká, Halloweenu. Součástí nabitého programu byla také poznávací týmová hra o Rosicích, společná noční hra a soutěž o nejlepší snídani.

 

Deník Markéty Schildbergerové, Bětky Zezůlkové a Luk Smolkové (9.A) s podrobnějšími popisem průběhu setkání si můžete přečíst ZDE.

 

Zápis ze zasedání najdete ZDE.

 

Fotografie z akce jsou ZDE.

 

Výjezdní zasedání žákovského parlamentu se na naší škole pomalu stává tradicí. Udělali jsme spoustu práce a navzájem se více poznali a skamarádili.

 

Chtěl bych poděkovat p. uč. Geislerové, která se na organizaci výjezdu společně se mnou podílela.

 

Luděk Balcařík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Osudy lidí, na které se zapomnělo
(přečteno: 325x)

Příběhy 20. století

aneb

Osudy lidí, na které se zapomnělo

 

 

Od začátku září do konce února probíhá další ročník soutěže Příběhy 20. století, která je součástí projektu Paměť národa.

 

Soutěže se mohou zúčastnit všichni starší 13 let, kteří znají člověka se zajímavými životními osudy a mají chuť si s ním povídat.

 

Stačí, když natočíte vzpomínky svých prarodičů, známých, nebo sousedů, kteří žili ve 20. století, a pošlete je do soutěže. Kromě neopakovatelných zážitků se svými blízkými rozšíříte sbírku vzpomínek na minulé století a můžete vyhrát i věcné ceny.

 

Více informací získáte na www.pribehy20stoleti.cz nebo u vyučujících českého jazyka.

 

Vaše filmy či nahrávky si rádi poslechneme i ve škole.

 

Barbora Koryčanská( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Výlet do Prahy
(přečteno: 290x)

Výlet do Prahy

 

 

Dne 24. 9 jsme se my (7.A, 7.B a samozřejmě učitelé) vypravili do Prahy. Jeli jsme autobusem Student Agency.

 

Hned po příjezdu do Prahy jsme šli pěšky na „Václavák“. Jeli jsme metrem (to byl pro mě zážitek, protože jsem jím jela poprvé). Procházeli jsme Valdštejnskou zahradou, kde byly krásné sochy a volně se tam procházelo šest pávů. Přiučili jsme se, že ve Valdštejnské zahradě sídlí Senát ČR. Ze zahrady jsme zamířili na Pražský hrad, kde jsme ve dvanáct hodin viděli střídání stráží. Hodně času jsme strávili ve Svatovítské katedrále a ve starém královském paláci. Bylo to tam hezké a náš průvodce, pan Slávik, měl k tomu zajímavý výklad.

 

Z Hradu jsme šli Zlatou uličkou a po Starých zámeckých schodech kolem Strakovy akademie a přes Vltavu na loď, která se jmenovala Moravia. Pluli jsme na ní dvě hodiny a měli velký raut. Bylo to super. Z venkovní vyhlídkové paluby jsme viděli spoustu pražských pamětihodností.

 

Po lodičce jsme se mohli ve skupinkách rozejít a nakoupit si jídlo a suvenýry. Naším úplně posledním zážitkem byl Orloj. Zpátky jsme jeli zase autobusem a byli doma před půl devátou večer.

 

V Praze se mi moc líbilo, cesta autobusem byla pohodlná. Nejlepší bylo střídání stráží, Zlatá ulička a plavba na lodi.

 

Fotografie z exkurze najdete ZDE.

 

Tereza Milanová, 7.A( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Školní družina na divadelním představní
(přečteno: 301x)

Školní družina na divadelním představní

 

 

Ve středu 21. 9. jsme s dětmi ve školní navštívili divadelní představení. Spolu s Káťou a Škubánkem jsme se vypravili do ZOO, zúčastnili se velké školní výstavy, sledovali jsme boxerský zápas a nakonec jsme odpoledne završili oslavou Škubánkových narozenin.

 

Všichni jsme si užili spoustu zábavy a legrace.

 

Fotografie najdete ZDE.

 

Žaneta Muronová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Návštěva 2.A v Lipce
(přečteno: 320x)

Návštěva 2.A v Lipce

 

 

V pondělí 14. 9. se děti ze třídy 2.A zúčastnily programu Podzim v zahradě ve středisku volného času Lipka. Za pěkného slunného počasí strávily několik hodin na zahradě plné stromů, keřů a bylin. Pod vedením lektorů vyráběly jablečný i hroznový mošt, na ohni si opékaly kousky jablek. Poznaly, že i padaná a červivá jablka se dají využít. Dozvěděly se také některé zásady ekologického pěstování ovoce a zeleniny a seznámily se s živočichy, kteří se na zahradě mohou vyskytovat.

 

Fotografie z akce najdete ZDE.

 

Šárka Buřilová, třídní učitelka( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Cambridge Course 2015/2016
(přečteno: 330x)

Cambridge Course 2015/2016

 

 

Všechny kurzy angličtiny začínají pro přihlášené žáky od 1. října 2015.

 

Termíny:

 • 3. třída úterý 13.15 – 14.00 hod.
 • 4. třída úterý 14.15 – 15.00 hod.
 • 5. třída středa 13.15 – 14.00 hod.

 

Žáci 3. a 4. tříd, kteří chodí do družiny, se vždy před výukou setkají po obědě ve družině a budou odvedeni na výuku. Po hodině se v doprovodu vyučujícího do družiny vrátí. Děti, které do družiny nechodí, počkají před začátkem výuky ve vestibulu školy.

 

Vzhledem k vysokému počtu přihlášených dětí z 5. tříd a snaze vyhovět zájmu rodičů povedu v tomto ročníku blokovou výuku. Část hodiny budou žáci pracovat samostatně (příprava na zkoušku YLE) a část bude konverzace + jazykové hry.

 

Psací potřeby, učebnici (3. třídy a noví žáci teprve dostanou) a přezůvky vždy s sebou.

 

Rodiče obdrželi informace k zaplacení kurzu, prosíme o úhradu do 5. října 2015. Kurzovné na školní rok 2015/2016 pro všechny ročníky je 2000 Kč.

 

Luděk Balcařík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Klub mladých diváků
(přečteno: 358x)

Klub mladých diváků

 

 

S klubem mladých diváků zavítáme v pondělí 2. listopadu do Mahenova divadla na představení Králova řeč. V režii Martina Stropnického se v hlavních rolích představí Martin Sláma a Ladislav Frej.

 

Představení vychází ze života anglického krále Jiřího VI. (otce současné královny Alžběty II.), který se v dospělosti snaží přestat koktat a podstoupí kvůli tomu svéráznou léčbu.

 

Přihlášky s návratkami jsou jako vždy k vyzvednutí v kabinetě českého jazyka.

 

Barbora Koryčanská a Milena Holubová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Kroužek Cambridge Course
(přečteno: 393x)

Kroužek Cambridge Course

 

 

Již několik let nabízíme žákům 3. – 5. tříd možnost připravit se a složit na naší škole mezinárodní jazykovou zkoušku YLE Movers. Jde o jedinečnou příležitost dalšího rozvoje získávaných znalostí angličtiny a povzbuzení k dalšímu studiu.

 

Podrobnější informace najdete v přiložených letácích ZDE. Byly také rozdány na třídních schůzkách.

 

V případě zájmu vyplňte a odevzdejte návratku do pátku 18. září třídnímu učiteli.

 

Luděk Balcařík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

První zasedání ŽP
(přečteno: 350x)

První zasedání ŽP

 

 

V úterý 15. září se uskutečnilo první zasedání žákovského parlamentu v tomto školním roce. Zúčastnili se jej nově zvolení zástupci 5. - 9. tříd.

 

Zápis ze schůzky najdete ZDE.

 

Luděk Balcařík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Volby do žákovského parlamentu
(přečteno: 378x)

Volby do žákovského parlamentu

 

 

V minulém školním roce začal na ZŠ Brno, Hroznová 1 fungovat žákovský parlament (ŽP). Hlavními cíli této změněné formy žákovské samosprávy jsou větší zapojení dětí do dění, zlepšení vzájemné spolupráce a zvýšení pocitu sounáležitosti se školou. Parlament má za sebou zdařilou organizaci několika akcí (soutěž o nejlepší vánoční cukroví, maškarní bál – fašank, celoroční sběr papíru) a snaží se zlepšit informovanost svých spolužáků.

 

Ve středu 9. a ve čtvrtek 10. září proběhly volby do ŽP. Snahou bylo co nejvíce přiblížit atmosféru opravdových voleb. V jednotlivých třídách 5. – 9. ročníku se představili kandidáti. Všichni žáci mohli volit dva zástupce své třídy vhozením hlasovacího lístku do urny, samozřejmostí byly plenty pro tajnou volbu.

 

Tato událost se setkala s velkým zájmem žáků, celkově přišlo volit 83% žáků. V některých třídách se na druhých místech umístili dva kandidáti, v tomto případě se mohou zasedání účastnit oba. Rovnost hlasů bude zachována, protože každá třída disponuje při případném hlasování jen dvěma hlasy nezávisle na počtu zvolených zástupců. Učitelé zvolili tři žáky, kteří se v minulosti osvědčili při práci v samosprávě a chtějí v ní pokračovat i nadále.

 

Výsledky voleb najdete ZDE. Fotografie jsou ZDE.

 

První zasedání nově zvoleného žákovského parlamentu se uskuteční v úterý 15. září 2015 v 7.15 hod. v učebně jazyků v přístavbě.

 

Za organizaci voleb děkujeme p. uč. Geislerové a Tauchmanové, které budou řídit práci ŽP v tomto školním roce. Za vedení školy se bude zasedání účastnit zástupce ředitele pro II. stupeň.

 

Luděk Balcařík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Vzdělávací kurz ve Skotsku
(přečteno: 315x)

Vzdělávací kurz ve Skotsku

 

 

V rámci vzdělávacího projektu Vzdělání pro život a díky programu Evropské unie Erasmus+ a jeho finanční podpoře jsem se v červenci zúčastnila metodického kurzu ve Velké Británii. Projekt na naší škole probíhá od prosince 2014 do listopadu 2015.

 

Místem mého pobytu bylo starobylé město Dunfermline – ve středověku hlavní město Skotska. Organizátoři připravili pro naši skupinu 13 učitelů z evropských zemí (České republiky, Slovenska, Itálie, Francie, Portugalska, Maďarska, Litvy a Španělska) tematické semináře o historii Skotska, školském systému a vzdělávání, volném čase skotských dětí a mládeže. Atmosféra kurzu byla umocněna faktem, že výuka probíhala v překrásné historicky významné budově Abbot House sousedící s opatstvím – místem posledního odpočinku mnoha skotských panovníků. Místní lidé jsou hrdí na svoji historii a v kulturních památkách pracují jako dobrovolníci. Velkým přínosem pro moji učitelskou praxi byla také intenzivní metodická výuka a jazyková praxe pod vedením rodilých mluvčích.

 

Během exkurzí jsme navštívili Edinburgh, Glasgow, St. Andrews, Culross a Stirling. Ocenila jsem zejména poutavá vyprávění o bohaté historii těchto míst a skotské mytologii. Jsem si jista, že znalosti a informace získané v průběhu pobytu bohatě využiji v mém povolání.

 

Bc. Milena Holubová
učitelka anglického jazyka
Základní škola Brno, Hroznová 1

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Výuka náboženství
(přečteno: 285x)

Výuka náboženství

 

 

V letošním školním roce žáci 1. – 4. tříd mají možnost navštěvovat výuku náboženství na farnosti Staré Brno s frekvencí jednu hodinu týdně odpoledne. Bližší podrobnosti budou, dle zájmu dětí, podány třídními učitelkami.

 

Vedení školy( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Cizojazyčná knihovna
(přečteno: 231x)

Cizojazyčná knihovna

 

 

Ve čtvrtek 10. září 2015 opět otevírá anglická knihovna. Zváni jsou všichni žáci 5. – 9. tříd, kteří si mohou vybrat z více než 150 zajímavých titulů anglické literatury. Seznam k nahlédnutí ZDE. Nabízené knihy jsou v několika stupních obtížnosti, některé jsou také doplněny audio nahrávkami. V průběhu roku se můžete těšit na nové tituly!

 

Nabízíme také půjčování starších čísel výukových časopisů R&R a Gate. Půjčování knih i časopisů je bezplatné. Školní řád knihovny naleznete ZDE.

 

Otevírací doba: každý čtvrtek o velké přestávce od 9:40 do 9:55

Místo: UJN ve 2. patře

 

Těšíme se na všechny pilné čtenáře!

 

Milena Holubová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Časopisy pro výuku angličtiny GATE a R&R
(přečteno: 180x)

Časopisy pro výuku angličtiny GATE a R&R

 

 

Nabídka dvou skvělých časopisů pro studium angličtiny pokračuje i v tomto školním roce.

 

R&R Co tě čeká? Každá stránka časopisu je zaměřena na jiné téma od přírody přes sport, písničky až ke kvízům. Téměř každá strana je zároveň soutěžním úkolem. Časopis vychází jednou měsíčně (10x ve školním roce). Každé číslo obdržíš v prvním týdnu příslušného měsíce. Pak máš 3 týdny na plnění úkolů. Koncem měsíce jsou odpovědi hromadně odeslány do redakce. Pak už zbývá jen držet palce ke slosování!

 

Cena: Kč 180,- /10 výtisků GATE Co tě čeká? Časopis vychází od září do května. V každém čísle najdeš více jako 30 stran kvalitního čtení v různých stupních obtížnosti. Některé strany jsou zároveň soutěžními úkoly, na které se odpovídá pomocí e-mailu. Časopis má také podporu na webových stránkách.

 

Cena: Kč 240,- /8 výtisků Pokud máš chuť bavit se a učit zároveň, odevzdej vyplněnou a podepsanou návratku/y p.uč. Holubové co nejdřív.

 

Přihlášky ke stažení ZDE, nebo k vyzvednutí v kabinetě jazyků. Celoročně také najdeš informace na nástěnkách u učebny jazyků UJ 1 ve 2. patře.

 

Užitečné informace nalezneš také na www.bridge-online.cz.

 

Leták s obrázky najdeš ZDE.

 

Milena Holubová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

  Žákovský parlament
Žákovský parlament
  Projekt Erasmus+
  Projekt města Brna
  Projekt JmK + SPŠCH
Projekt EU
  Fotogalerie
  Jídelníček
  Literární kavárna
  Projekt Whodunit
  Archiv akcí 2014 / 2015
  Archiv akcí 2013/2014
  Archiv akcí 2012/2013
  Archiv akcí 2011/2012
  Archiv akcí 2010/2011